فهرست دودمان‌های شیعه

فهرست
(تغییرمسیر از فهرست سلسله‌های شیعه)

دودمان‌های شیعه به فراخور مکانی در بازه‌های زمانی مختلف حکومت کردهٔ در کشورهای گوناگون در این مقاله فهرست شده‌است:

مصر و آفریقای شمالی


اروپا

شبه جزیره عربستان

سوریه و عراق

ایران، افغانستان و قفقاز

هندوستان

آفریقای شرقی

منابع

  1. شاکر مصطفی, موسوعة دول العالم الأسلامی ورجالها الجزء الأول, (دارالعلم للملایین: ۱۹۹۳), p.۴۲۰
  2. http://www.alwasatnews.com/data/2009/2379/pdf/fdt5.pdf