فهرست صدراعظم‌های آلمان

جدول‌های زیر فهرست رئیس‌های حکومت آلمان که در بیشتر دوره‌ها بنام نخست‌وزیر یا کانتسلِر (Kanzler) شناخته می‌شوند از سال ۱۸۷۱ تا دسامبر ۲۰۱۳ را دربر می‌گیرد.

Portrait of Otto Von Bismarck in 1890
Portrait of Konrad Adenauer in 1952
Portrait of Helmut Kohl in 1996
Portrait of Angela Merkel in 2019

کنفدراسیون آلمان شمالی ویرایش

تصویر نام
(زاده-درگذشته)
مشغول به کار حزب سیاسی
گرفتن پست ترک پست روز
  کنت اتو فون بیسمارک
(۱۸۱۵–۱۸۹۸)
۱ ژوئیه ۱۸۶۷ ۲۱ مارس ۱۸۷۱ 1359 بدون حزب

امپراتوری آلمان ویرایش

حزب سیاسی:       Zentrum       SPD       none

تصویر نام
(زاده-درگذشته)
مشغول به کار حزب سیاسی
گرفتن پست ترک پست روز
  شاهزاده اتو فون بیسمارک
(۱۸۱۵–۱۸۹۸)
۲۱ مارس ۱۸۷۱ ۲۰ مارس ۱۸۹۰ 6939 بدون حزب
  کنت لئو فون کاپریوی
(۱۸۳۱–۱۸۹۹)
۲۰ مارس ۱۸۹۰ ۲۶ اکتبر ۱۸۹۴ 1681 بدون حزب
  شاهزاده شلودویگ، شاهزاده هوهنلوهه-شیلینگسفورست
(۱۸۱۹–۱۹۰۱)
۲۹ اکتبر ۱۸۹۴ ۱۷ اکتبر ۱۹۰۰ 2179 بدون حزب
  شاهزاده برنهارد فن بولو
(۱۸۴۹–۱۹۲۹)
۱۷ اکتبر ۱۹۰۰ ۱۴ ژوئیه ۱۹۰۹ 3192 بدون حزب
  تئوبالد فن بتمان-هولوگ
(۱۸۵۶–۱۹۲۱)
۱۴ ژوئیه ۱۹۰۹ ۱۳ ژوئیه ۱۹۱۷ 2921 بدون حزب
  گئورگ میشائلیس
(۱۸۵۷–۱۹۳۶)
۱۴ ژوئیه ۱۹۱۷ ۱ نوامبر ۱۹۱۷ 110 بدون حزب
  کنت گئورگ فن هرتلینگ
(۱۸۴۳–۱۹۱۹)
۱ نوامبر ۱۹۱۷ ۳۰ سپتامبر ۱۹۱۸ 333 Centre
  شاهزاده ماکسیمیلیان بادن
(۱۸۶۷–۱۹۲۹)
۳ اکتبر ۱۹۱۸ ۹ نوامبر ۱۹۱۸ 37 بدون حزب
  فریدریش ابرت
(۱۸۷۱–۱۹۲۵)
۹ نوامبر ۱۹۱۸ ۱۳ فوریه ۱۹۱۹ 96 Social Democrats

دوره انقلاب آلمان ویرایش

جمهوری وایمار ویرایش

جمهوری وایمار، که پس از فروپاشی نظام سلطنتی و فرار ویلهلم دوم به هلند در پایان جنگ جهانی اول به نام رایش و ریاست جمهوری سوسیال دموکراتی به نام فردریش ابرت تأسیس شد، نخستین دولت دموکراتیک در کشور آلمان بود. در سال ۱۹۱۹ اعضای مجلس ملی آلمان به نام رایشس‌تاگ، که غالباً چپ میانه‌رو و جانبدار نظام فدرال و آزادی بی قید و شرط همهٔ احزاب و مطبوعات بودند، برای تدوین قانون اساسی در وایمار گرد آمدند.

حزب سیاسی:       SPD       Zentrum       DVP       none

تصویر نام
(زاده-درگذشته)
مشغول به کار حزب سیاسی
گرفتن پست ترک پست روز
  فیلیپ شایدمان
(۱۸۶۵–۱۹۳۹)

as "Reichsministerpräsident"

۱۳ فوریه ۱۹۱۹ ۲۰ ژوئن ۱۹۱۹ ۱۲۷ Social Democrats
  گوستاف باوئر
(۱۸۷۰–۱۹۴۴)
۲۱ ژوئن ۱۹۱۹ ۲۶ مارس ۱۹۲۰ ۲۷۹ Social Democrats
  هرمان مولر (دوره اول)
(۱۸۷۶–۱۹۳۱)
۲۷ مارس ۱۹۲۰ ۸ ژوئن ۱۹۲۰ ۷۳ Social Democrats
  کنستانتین فرنباخ
(۱۸۵۲–۱۹۲۶)
۲۵ ژوئن ۱۹۲۰ ۴ مه ۱۹۲۱ ۳۱۳ Centre
  یوزف ویرت
(۱۸۷۹–۱۹۵۶)
۱۰ مه ۱۹۲۱ ۱۴ نوامبر ۱۹۲۲ ۵۵۳ Centre
  ویلهلم کونو
(۱۸۷۶–۱۹۳۳)
۲۲ نوامبر ۱۹۲۲ ۱۲ اوت ۱۹۲۳ ۲۶۳ بدون حزب
  گوستاف اشترزمان
(۱۸۷۸–۱۹۲۹)
۱۳ اوت ۱۹۲۳ ۳۰ نوامبر ۱۹۲۳ ۱۰۹ German People's Party
  ویلهلم مارکس (دوره اول)
(۱۸۶۳–۱۹۴۶)
۳۰ نوامبر ۱۹۲۳ ۱۵ ژانویه ۱۹۲۵ ۴۱۲ Centre
  هانس لوتر
(۱۸۷۹–۱۹۶۲)
۱۵ ژانویه ۱۹۲۵ ۱۲ مه ۱۹۲۶ ۴۸۲ German People's Party
  ویلهلم مارکس (دوره دوم)
(۱۸۶۳–۱۹۴۶)
۱۷ مه ۱۹۲۶ ۱۲ ژوئن ۱۹۲۸ ۷۵۷ Centre
  هرمان مولر (دوره دوم)
(۱۸۷۶–۱۹۳۱)
۲۸ ژوئن ۱۹۲۸ ۲۷ مارس ۱۹۳۰ ۶۳۷ Social Democrats
  هاینریش برونینگ
(۱۸۸۵–۱۹۷۰)
۳۰ مارس ۱۹۳۰ ۳۰ مه ۱۹۳۲ ۷۹۲ Centre
  فرانتس فون پاپن
(۱۸۷۹–۱۹۶۹)
۱ ژوئن ۱۹۳۲ ۱۷ نوامبر ۱۹۳۲ ۱۶۹ Centre
تا ۳ ژوئن ۱۹۳۲
بدون حزب
  کورت فن شلایشر
(۱۸۸۲–۱۹۳۴)
۳ دسامبر ۱۹۳۲ ۲۸ ژانویه ۱۹۳۳ ۵۷ بدون حزب

رایش سوم (۱۹۳۳–۱۹۴۵) ویرایش

حزب سیاسی:       NSDAP       None

چهره نام
(زاده-درگذشته)
مشغول به کار حزب سیاسی
گرفتن پست ترک پست روزها
  آدولف هیتلر
(۱۸۸۹–۱۹۴۵)
۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ ۳۰ آوریل ۱۹۴۵ 4473 حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان
  یوزف گوبلس
(۱۸۹۷–۱۹۴۵)
۳۰ آوریل ۱۹۴۵ ۱ مه ۱۹۴۵ 1 حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان
  لوتس گراف شورین فن کروسیک
(۱۸۸۷–۱۹۷۷)
(leading minister at Flensburg)
۲ مه ۱۹۴۵ ۲۳ مه ۱۹۴۵ 21 None
(بدون حزب conservative)

جمهوری فدرال (از ۱۹۴۹) ویرایش

در سال ۱۹۴۹ سه ایالت جدا آلمان تأسیس شدند: جمهوری فدرال آلمان (مشهور به آلمان غربی), زارلند که در سال ۱۹۵۶ به جمهوری فدرال آلمان ملحق شد، و جمهوری دمکراتیک آلمان (مشهور به آلمان شرقی)

تصویر نام
(زاده-درگذشته)
مشغول به کار حزب سیاسی
گرفتن پست ترک پست روز
  کنراد آدناور
(۱۸۷۶–۱۹۶۷)
۲۰ سپتامبر ۱۹۴۹ ۲۰ اکتبر ۱۹۵۳ 5144 اتحادیه دموکرات مسیحی
(CDU)
۲۰ اکتبر ۱۹۵۳ ۲۹ اکتبر ۱۹۵۷
۲۹ اکتبر ۱۹۵۷ ۱۴ نوامبر ۱۹۶۱
۱۴ نوامبر ۱۹۶۱ ۱۳ دسامبر ۱۹۶۲
۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ ۱۱ اکتبر ۱۹۶۳
  لودویگ ارهارد
(۱۸۹۷–۱۹۷۷)
۱۷ اکتبر ۱۹۶۳ ۲۶ اکتبر ۱۹۶۵ 1142
۲۶ اکتبر ۱۹۶۵ ۳۰ نوامبر ۱۹۶۶
  کورت گئورگ کیزینگر
(۱۹۰۴–۱۹۸۸)
۱ دسامبر ۱۹۶۶ ۲۱ اکتبر ۱۹۶۹ 1055 اتحادیه دموکرات مسیحی
(CDU)
  ویلی برانت
(۱۹۱۳–۱۹۹۲)
۲۲ اکتبر ۱۹۶۹ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۲ 1659 حزب سوسیال دموکرات
(SPD)
۱۵ دسامبر ۱۹۷۲ ۷ مه ۱۹۷۴
  والتر شیل
(۱۹۱۹–۲۰۱۶) (کفیل صدراعظم)
۷ مه ۱۹۷۴ ۱۶ مه ۱۹۷۴ 9 حزب دموکرات آزاد
(FDP)
  هلموت اشمیت
(۱۹۱۸–۲۰۱۵)
۱۶ مه ۱۹۷۴ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۶ 3060 حزب سوسیال دموکرات آلمان
(SPD)
۱۶ دسامبر ۱۹۷۶ ۴ نوامبر ۱۹۸۰
۶ نوامبر ۱۹۸۰ ۱ اکتبر ۱۹۸۲
  هلموت کوهل
(۱۹۳۰–۲۰۱۷)
۱ اکتبر ۱۹۸۲ ۲۹ مارس ۱۹۸۳ 5870 اتحادیه دموکرات مسیحی
(SDU)
۳۰ مارس ۱۹۸۳ ۱۱ مارس ۱۹۸۷
۱۲ مارس ۱۹۸۷ ۱۸ ژانویه ۱۹۹۱
۱۸ ژانویه ۱۹۹۱ ۱۷ نوامبر ۱۹۹۴
  گرهارد شرودر
(زاده ۱۹۴۴)
۲۷ اکتبر ۱۹۹۸ ۲۲ اکتبر ۲۰۰۲ 2583 سوسیال دموکرات
(SPD)
۲۲ اکتبر ۲۰۰۲ ۲۲ نوامبر ۲۰۰۵
  آنگلا مرکل
(زاده ۱۹۵۴)
۲۲ نوامبر ۲۰۰۵ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۹ 6581 اتحادیه دموکرات مسیحی
(SDU)
۲۸ اکتبر ۲۰۰۹ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳
۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ ۸ دسامبر ۲۰۲۱
  اولاف شولتس

(زاده ۱۹۵۸)

۸ دسامبر ۲۰۲۱ متصدی 721 سوسیال دموکرات
(SPD)

از ٢٠١٧ ویرایش

Angela MerkelGerhard SchroderHelmut KohlHelmut SchmidtWilly BrandtKurt Georg KiesingerLudwig ErhardKonrad Adenauer

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش