باز کردن منو اصلی

دگرجنس‌گونه یا تراجنسیتی (به انگلیسی: transgender)، یک اسم عمومی برای افراد، عقاید و گروه‌هایی است که مایل به تغییر قواعد فرهنگی و اجتماعی و فیزیکیِ نقش جنسیتیِ خود می‌باشند. ترنس‌جندر به معنای دیگر یعنی یک فرد که خود را به صورت زن، مرد، دوجنسه، یا بی‌جنسیت ببیند؛ ولی دیگران فرد را از لحاظ ظاهری یا ژنتیکی به صورت دیگر ببینند. ترنس‌جندر یک گرایش جنسی نیست. یک ترنس‌جندر به عنوان یک فرد می‌تواند یک دگرجنس‌گرا، همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، pansexual، چندجنس‌گرا، یا بی‌جنس‌گرا باشد[۱]

این صفحه شامل کتاب‌ها، مقالات، فرهنگ‌ها و اصطلاحات مربوط به دگرجنس‌گونه‌ها می‌باشد.

رفتارهاویرایش

در فرهنگ‌های غیر غربیویرایش

اصطلاحات اصلیویرایش

موضوعات مربوط به تغییرویرایش

کتاب‌هاویرایش

منابعویرایش