فهرست نمایندگان مجلس مؤسسان نخست ایران

آنچه در پی می‌آید فهرست نمایندگان مجلس مؤسسان نخست ایران است که از ۱۵ تا ۲۲ آذر ۱۳۰۴ دایر بود.

منابعویرایش

  • مسعودی، فاطمه (۴ آذر ۱۳۸۵). «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران: اولین مجلس مؤسسان (۱۵ آذر ۱۳۰۴–۲۲ آذر ۱۳۰۴)». تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها: ۱۳–۱۹. دریافت‌شده در ۷ مه ۲۰۱۹.
  • شاهدی، مظفر. «فهرست اسامی نمایندگان مجلس مؤسسان اول (آذر 1304)». مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۶ مه ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۸ مه ۲۰۱۹.