فهرست هرم‌های لپسیوس

فهرست هرم‌های لپسیوس سیاهه‌ای از هرمهای مصر باستان است که در سال ۱۸۴۲ توسط باستان‌شناس آلمانی، کارل ریچارد لپسیوس تهیه شد و بر پایه هرم‌هایی که او در سفرش به مصر علیا و سفلی داشت، نوشته شده‌اند. فهرست هرم‌ها از ابو رواش در شمال مصر آغاز می‌شوند. بعضی از آن‌ها در دوره‌های پس از لپسیوس از طبقه‌بندی به عنوان سازه‌ی هرمی بیرون آورده شدند.

کارل ریچارد لپسیوس
شماره مکان سازنده نام هرم توضیح تصویر
۰۱ ابو رواش نامشخص هرم شماره یک لپسیوس دودمان سوم
۰۲ ابو رواش جدفرع هرم جدفرع Abu Rawash Pyramid.jpg
۰۳ ابو رواش جدفرع هرم جانبی Satellite Pyramid of Djedefre.jpg
۰۴ جیزه خوفو هرم بزرگ جیزه Kheops-Pyramid.jpg
۰۵ جیزه خوفو هرم جانبی شمالی Queen Pyramid of Hetepheres (G1a).jpg
۰۶ جیزه خوفو هرم جانبی مرکزی Meritetis-pyramide.jpg
۰۷ جیزه خوفو هرم جانبی جنوبی Queen Pyramid of Henutsen (G1c).jpg
۰۸ جیزه خفرع هرم خفرع 01 khafre north.jpg
۰۹ جیزه منکورع هرم منکورع Menkaure's pyramid.jpg
۱۰ جیزه منکورع هرم جانبی غربی Queen-Pyramid-G-III-c.jpg
۱۱ جیزه منکورع هرم جانبی مرکزی Queen-Pyramid-G-III-b.jpg
۱۲ جیزه منکورع هرم جانبی شرقی MykerinosTop.jpg
۱۳ زاویة العریان هرم به پایان نرسیده
۱۴ زاویة العریان خبا
۱۵ ابو غراب نیوسررع معبد خورشید Solar Temple of Niuserre.jpg
۱۶ ابو صیر نامشخص هرم آجری
۱۷ ابو صیر اوسرکاف معبد خورشید
۱۸ ابو صیر ساحورع Pyramide de Sahourê Abousir.JPG
۱۹ ابو صیر پتاه‌شپسس، وزیر نیوسررع مصطبه
۲۰ ابو صیر نیوسررع Abousir Niouserre 03.jpg
۲۱ ابو صیر نفریرکارع کاکای Neferefre Abusir Pyramid.jpg
۲۲ ابو صیر هرم جانبی کوچک
۲۳ ابو صیر هرم جانبی کوچک
۲۴ ابو صیر هرم یک شهبانو؟ Pyramide LXXIV.jpg
۲۵ ابو صیر هرم یک شهبانو؟ Lepsius-XXV pyramid.jpg
۲۶ ابو صیر نفرفرع
۲۷ ابو صیر کامل نابود شده و تنها از روی محیطش تشخیص‌پذیر است
۲۸ ابو صیر ساحورع Pyramide de Sahourê Abousir.JPG
۲۹ سقاره هرم بی‌سر هرم کوتاه شده
۳۰ سقاره تتی PiramideTeti.jpg
۳۱ سقاره اوسرکاف PyramidOfUserkaf.jpg
۳۲ سقاره جوزر هرم جوزر هرم پلکانی Pyramid of Djoser 2010.jpg
۳۳ سقاره ساختمان شمالی مجموعه آرامگاه جوزر
۳۴ سقاره ساختمان جنوبی مجموعه آرامگاه جوزر
۳۵ سقاره اوناس هرم اوناس Sakkara C02-29.jpg
۳۶ سقاره پپی یکم
۳۷ سقاره جدکارع هرم جدکارع
۳۸ سقاره
۳۹ سقاره مرنرع یکم
۴۰ سقاره قاکارع ایبی
۴۱ سقاره پپی دوم PepiIIPyramid.jpg
۴۲ سقاره هرم جانبی پپی دوم
۴۳ سقاره شپ‌سسکاف مصطبة الفرعون Mastaba-faraoun-3.jpg
۴۴ سقاره خنجر مجموعه آرامگاه خنجر
۴۵ سقاره جنوبی
۴۶ سقاره شاهی نامشخص از دودمان سیزدهم
۴۷ دهشور سنوسرت سوم Photo-pyramide-sesostris3.jpg
۴۸ دهشور نامشخص مصطبه
۴۹ دهشور سنفرو هرم سرخ Egypt.Dashur.RedPyramid.01.jpg
۵۰ دهشور منکاوحور
۵۱ دهشور آمنمهات دوم هرم سفید
۵۲ دهشور هرم کوچک جانبی
۵۳ دهشور هرم کوچک جانبی
۵۴ دهشور آمنمهات چهارم
۵۵ دهشور ساییس، وزیر آمنمهات دوم
۵۶ دهشور سنفرو هرم خمیده Satellite pyramid of the Bent Pyramid.jpg
۵۷ دهشور سنفرو هرم جانبی سنفرو (خمیده) Satellite pyramid of the Bent Pyramid.jpg
۵۸ دهشور آمنمهات سوم هرم سیاه BlackPyramidOfAmenemhetIII.jpg
۵۹ دهشور هرم کوچک ساخته شده از آجر
۶۰ لیشت آمنمهات یکم هرم شمالی لیشت AmenemhetIPyramid.jpg
۶۱ لیشت سنوسرت یکم هرم جنوبی لیشت Licht-senwsPyramids 01.jpg
۶۲ لیشت مصطبه
۶۳ لیشت هرم کوچک ساخته شده از سنگ
۶۴ لیشت هرم کوچک ساخته شده از سنگ
۶۵ میدوم هونی(؟) Meidoum pyramide 002.JPG
۶۶ لاهون سنوسرت دوم SenusretIIPyramid.jpg
۶۷ هواره آمنمهات سوم هرم آجری Pyramid of amenemhet hawarra 01.jpg

منابعویرایش

  • Karl Richard Lepsius (۱۸۴۹)، Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien، Nicolaische Buchhandlung, Berlin
  • Verner, Miroslav (۱۹۹۷)، The Pyramids: The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments، Grove Press، شابک ۰-۸۰۲۱-۳۹۳۵-۳