فیلیپ دوم سلوکی

فیلیپ دوم فیلورومئوس پادشاه سلوکی و پسر فیلیپ یکم بود. لقب او فیلورومئوس در یونانی به معنای دوستدار رُم است. او را با لقب باروپُس به معنای سنگین‌پا نیز می شناسند.

فیلیپ دوم فیلورومئوس
دوست رومیان
پادشاه امپراتوری سلوکی
(پادشاه سوریه)
حکومت۶۵–۶۴ پیش از میلاد - پادشاه دست نشانده پومپه بود که برای مدتی در مخالفت با آنتیوخوس سیزدهم پادشاهی کرد.
جانشینآنتیوخوس سیزدهم
زادهنامشخص
درگذشتهاحتمالا ۵۶ پیش از میلاد
خاندانسلوکیان
پدرفیلیپ یکم سلوکی

وی پادشاهی نمادین بود که زیر نظر پومپی در دههٔ ۶۰ (پیش از میلاد) بر بخش‌هایی از سوریه فرمان می‌راند. او با پسرعمویش آنتیوخوس سیزدهم بر سر جلب دل پومپی به خویش هماوردی داشت، ولی پومپی به هیچ کدامشان گرایشی نداشت و پس از چندی هم آنتیوخوس را کشت. فیلیپ پس از برکناری از شاهی زنده ماند و در سال ۵۶ پیش از میلاد داماد برنیس چهارم شاهبانوی بطلمیوسی شد. ولی سرانجام با از میان رفتن فیلیپ - شاید به دست رومیان - هم پیمانی میان دو دودمان هلنی رخ نداد.

فیلیپ اگرچه خود چهرهٔ مهمی در تاریخ نبود، ولی وی یازدهمین پُشت از دودمان سلوکی بود که با مرگش به زندگی این خاندان پایان داده شد.

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Philip II Philoromaeus," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Philip_II_Philoromaeus&oldid=208954532 (accessed April 30, 2008).