قد انسان

طول عمودی قامت انسان
(تغییرمسیر از قد بلند)

قد انسان عبارت است از فاصله کف پا تا بالای سر هر شخص در حالت ایستاده و عمودی. عوامل مؤثر مربوط به قد و افزایش قد، ژنتیکی، تغذیه و محیطی می‌باشد.[۱] رشد قد معمولا تا سن ١۶ الی ١٨ سالگی ادامه دارد. تغذیه پرکالری (گوشت و لبنیات) و ژنتیک در بلندی قد مؤثر هستند. تاکنون حدود ۱۸۰ ژن شناخته شده‌اند که در اندازه قد نقش دارند.[۲]

میانگین قد در جهان ویرایش

کشور/منطقه میانگین قد مردان
(بر حسب متر)
میانگین قد زنان
(بر حسب متر)
نمونه جمعیتی /
گروه سنی
روش اندازگیری سال منبع
آرژانتین ۱٫۶۸ ۱٫۶۱۰ ۱۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۱–۱۹۹۸ [۳]
استرالیا ۱٫۷۴۸ ۱٫۶۳۴ +۱۸ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۵ [۴]
استرالیا ۱٫۷۸۴ ۱٫۶۴۵ ۱۸–۲۴ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۵ [۴]
اتریش ۱٫۷۹۶ ۱٫۶۷۱ ۲۱–۲۵ گزارش شده توسط خود افراد ۲۰۰۲–۱۹۹۷ [۵]
آذربایجان ۱٫۷۱۸ ۱٫۶۵۴ +۱۶ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵ [۶]
بحرین ۱٫۶۵۱ ۱٫۵۴۲ +۱۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۲ [۷]
بلژیک ۱٫۷۹۵ ۱٫۶۷۸ ۲۱–۲۵ گزارش شده توسط خود افراد ۱۹۹۷–۲۰۰۲ [۵]
بولیوی - قوم آیمارا ۱٫۶۰۰ ۱٫۴۲۲ ۲۰–۲۹ اندازه‌گیری شده ۱۹۷۰ [۸]
برزیل ۱٫۷۰۷ ۱٫۵۸۸ +۱۸ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸–۲۰۰۹ [۹]
برزیل ۱٫۷۳۱ ۱٫۶۱۱ ۲۰–۲۴ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸–۲۰۰۹ [۹]
کانادا ۱٫۷۳۶ ۱٫۵۹۵ +۲۵ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵ [۱۰]
کانادا ۱٫۷۶۰ ۱٫۶۳۳ ۲۵–۴۴ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵ [۱۰]
آلپ دیناری ۱٫۸۵۶ ۱٫۷۱۰ ۱۷ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵ [۱۱]
استونی ۱٫۷۹۱ ۱۷ ۲۰۰۳ [۱۲]
فنلاند ۱٫۸۰۰ ۱٫۶۶۰ ۲۵–۳۴ گزارش شده توسط خود افراد ۲۰۰۴ [۱۳]
فرانسه ۱٫۷۴۱ ۱٫۶۱۹ +۲۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۱ [۱۴]
فرانسه ۱٫۷۷۰ ۱٫۶۴۶ ۲۰–۲۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۱ [۱۴]
غنا ۱٫۶۹۵ ۱٫۵۸۵ ۲۵–۲۹ اندازه‌گیری شده ۱۹۸۷–۱۹۸۹ [۱۵]
گامبیا ۱٫۶۸۰ ۱٫۵۷۸ روستاییان، ۲۱–۴۹ اندازه‌گیری شده ۱۹۵۰–۱۹۷۴ [۱۶]
آلمان ۱٫۷۸۰ ۱٫۶۵۰ بزرگسالان گزارش شده توسط خود افراد ۲۰۰۵ [۱۷]
آلمان ۱٫۸۱۰ ۱٫۶۷۰ ۱۸–۱۹ گزارش شده توسط خود افراد ۲۰۰۵ [۱۷]
یونان ۱٫۷۸۱ سربازان، ۱۸–۲۶ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۶–۲۰۰۷ [۱۸]
یونان ۱٫۷۵۹ ۱٫۶۲۹ بزرگسالان اندازه‌گیری شده ۲۰۰۹ [۱۹]
هنگ کنگ ۱٫۷۱۷ ۱٫۵۸۷ ۱۸ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۶ [۲۰]
مجارستان ۱٫۷۶۰ ۱٫۶۴۰ بزرگسالان اندازه‌گیری شده ۲۰۰۰ [۲۱]
هند ۱٫۶۴۵ ۱٫۵۲۰ ۲۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵–۲۰۰۶ [۲۲][۲۳]
هند ۱٫۶۱۲ ۱٫۵۲۱ روستاییان، +۱۷ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۷ [۲۴]
اندونزی ۱٫۵۸۰ ۱٫۴۷۰ +۵۰ گزارش شده توسط خود افراد ۱۹۹۷ [۲۵]
اندونزیجاوه شرقی ۱٫۶۲۴ ۱٫۵۱۳ شهرنشینان، ۱۹–۲۳ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۵ [۲۶]
ایران ۱٫۸۱۰ ۱٫۷۶۰ +۲۱ اندازه‌گیری شده ۲۰۲۳ [۲۷][۲۸][۲۹][۳۰]
عراق - بغداد ۱٫۶۵۴ ۱٫۵۵۸ ۱۸–۴۴ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۹–۲۰۰۰ [۳۱]
ایرلند ۱٫۷۷۴ ۱٫۶۴۴ ۲۱–۲۵ گزارش شده توسط خود ۱۹۹۷–۲۰۰۲ [۵]
اسرائیل ۱٫۷۵۶ ۱٫۶۲۸ ۲۱ اندازه‌گیری شده ۱۹۸۰–۲۰۰۰ [۳۲]
ایتالیا ۱٫۷۶۰ ۱٫۶۵۰ ۱۸–۴۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵ [۳۳]
جامائیکا ۱٫۷۱۸ ۱٫۶۰۸ ۲۵–۷۴ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۴–۱۹۹۶ [۳۴]
ژاپن ۱٫۷۱۵ ۱٫۵۸۰ ۱۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۶ [۳۵]
لیتوانی ۱٫۷۶۳ سربازان، ۱۹–۲۵ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۶ [۳۶]
مالزی ۱٫۶۴۷ ۱٫۵۳۳ +۲۰ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۶ [۳۷]
مالت ۱٫۶۹۹ ۱٫۵۹۹ بزرگسالان گزارش شده ۲۰۰۳ [۳۸]
مالت ۱٫۷۵۲ ۱٫۶۳۸ ۲۵–۳۴ گزارش شده توسط خود ۲۰۰۳ [۳۸]
مالاوی ۱٫۶۶۰ ۱٫۵۵۰ شهرنشینان، ۱۶–۶۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۰ [۳۹]
مالی ۱٫۷۱۳ ۱٫۶۰۴ بزرگسالان روستایی اندازه‌گیری شده ۱۹۹۲ [۴۰]
مکزیکمورلوس ۱٫۶۷۰ ۱٫۵۵۰ بزرگسالان گزارش شده ۱۹۹۸ [۴۱]
مکزیک ۱٫۶۳۰ ۱٫۵۱۰ +۵۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۱ [۴۲]
مغولستان ۱٫۶۸۴ ۱٫۵۷۷ ۲۵–۳۴ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۶ [۴۳]
هلند ۱٫۸۰۸ ۱٫۶۷۸ +۲۰ گزارش شده ۲۰۰۸ [۴۴]
هلند ۱٫۸۴۳ ۱٫۷۰۲ ۲۵–۳۴ گزارش شده ۲۰۰۸ [۴۴]
زلاند نو ۱٫۷۷۰ ۱٫۶۵۰ ۱۹–۴۵ تخمینی ۱۹۹۳–۲۰۰۷ [۴۵]
زلاند نو ۱٫۷۴۵ ۱٫۶۳۰ ۴۵–۶۵ تخمینی ۱۹۹۳–۲۰۰۷ [۴۵]
نیجریه ۱٫۶۳۸ ۱٫۵۷۸ ۱۸–۷۴ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۴–۱۹۹۶ [۳۴]
نروژ ۱٫۷۹۷ ۱٫۶۷۲ سربازان، ۱۸–۱۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸ [۴۶]
پرو ۱٫۶۴۰ ۱٫۵۱۰ +۲۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵ [۴۷]
فیلیپین ۱٫۶۱۹ ۱٫۵۰۲ +۲۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳ [۴۸]
فیلیپین ۱٫۶۳۴ ۱٫۵۱۷ ۲۰–۳۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳ [۴۸]
پرتغال ۱٫۷۲۸ سربازان، ۲۱ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۸–۹۹ [۴۹]
سنگاپور ۱٫۷۰۶ ۱٫۶۰۰ ۱۷–۲۵ ۲۰۰۳ [۵۰]
آفریقای جنوبی ۱٫۶۹۰ ۱٫۵۹۰ ۲۵–۳۴ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۸ [۵۱]
کره جنوبی ۱٫۷۳۹ ۱٫۶۱۱ ۱۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۶ [۵۲]
اسپانیا ۱٫۷۶۱ ۱٫۶۵۵ ۲۱–۲۵ گزارش شده ۱۹۹۷–۲۰۰۲ [۵]
اسپانیا ۱٫۷۸۰ ۱٫۶۵۰ ۲۱ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۸–۲۰۰۰ [۵۳]
سوئد ۱٫۷۷۹ ۱٫۶۴۶ ۲۰–۷۴ [۵۴]
سوئد ۱٫۸۱۵ ۱٫۶۶۸ ۲۰–۲۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸ [۵۵]
سوئیس ۱٫۷۵۴ ۱٫۶۴۰ ۲۰–۷۴ [۵۴]
سوئیس ۱٫۷۸۱ سربازان، ۱۸–۲۱ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵ [۵۶]
تایلند ۱٫۶۷۵ ۱٫۵۷۳ دانشجویان دانشگاه STOU گزارش شده ۱۹۹۱–۱۹۹۵ [۵۷]
ترکیهآنکارا ۱٫۷۴۰ ۱٫۵۸۹ ۱۸–۵۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۴–۲۰۰۶ [۵۸]
ترکیهآنکارا ۱٫۷۶۱ ۱٫۶۲۰ ۱۸–۲۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۴–۲۰۰۶ [۵۸]
ترکیهادیرنه ۱٫۷۳۷ ۱٫۶۱۴ ۱۷ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۱ [۵۹]
بریتانیا - انگلستان ۱٫۷۷۶ ۱٫۶۳۷ ۲۵–۳۴ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸ [۶۰]
بریتانیا - انگلستان ۱٫۷۵۳ ۱٫۶۱۶ بزرگسالان اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸ [۶۰]
بریتانیا - اسکاتلند ۱٫۷۸۲ ۱٫۶۳۵ ۲۵–۳۴ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸ [۶۱]
بریتانیا - اسکاتلند ۱٫۷۵۰ ۱٫۶۱۳ بزرگسالان اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸ [۶۱]
ایالات متحده ۱٫۷۶۳ ۱٫۶۲۲ تمامی آمریکایی‌ها، +۲۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳–۲۰۰۶ [۶۲]
ایالات متحده ۱٫۷۷۶ ۱٫۶۳۲ تمامی آمریکایی‌ها، ۲۰–۲۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳–۲۰۰۶ [۶۲]
ایالات متحده ۱٫۷۸۹ ۱٫۶۴۸ سفید پوستان، ۲۰–۳۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳–۲۰۰۶ [۶۲]
ایالات متحده ۱٫۷۸۰ ۱٫۶۳۲ سیاه پوستان، ۲۰–۳۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳–۲۰۰۶ [۶۲]
ایالات متحده ۱٫۷۰۶ ۱٫۵۸۷ مکزیکی-آمریکایی‌ها، ۳۹–۲۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳–۲۰۰۶ [۶۲]
بلغارستان ۱٫۷۵۲ ۱٫۶۳۲ اندازه‌گیری شده ۲۰۱۰ [۶۳]
کامرون ۱٫۷۰۶ ۱٫۶۱۳ بزرگسالان ساکن شهر اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳ [۶۴]
شیلی ۱٫۶۹۲ ۱٫۵۶۶ +۱۷ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳ [۶۵]
چین ۱٫۷۰۲ ۱٫۵۸۶ شهرنشینان، ۱۷ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۲ [۶۶]
چین ۱٫۶۶۳ ۱٫۵۷۰ روستاییان، ۱۷ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۲ [۶۶]
کلمبیا ۱٫۷۰۶ ۱٫۵۸۷ ۱۸–۲۲ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۲ [۶۷]
ساحل عاج ۱٫۷۰۱ ۱٫۵۹۱ ۲۵–۲۹ اندازه‌گیری شده ۱۹۸۵–۱۹۸۷ [۱۵]
جمهوری چک ۱٫۸۰۰ ۱٫۶۸۰ ۱۸ اندازه‌گیری شده ۲۰۱۰ [۶۸]
دانمارک ۱٫۸۰۳ سربازان، ۱۸–۱۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۶ [۶۹]
ویتنام ۱٫۶۲۱ ۱٫۵۲۲ ۲۹–۲۵ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۲–۱۹۹۳ [۱۵]

محدودیت‌های رشد و قد ویرایش

قد، صفتی پلی ژنتیک بوده، یعنی اینکه چندین ژن مختلف بر روی آن تأثیر می‌گذارد. اگر پدر و مادر شما قد کوتاه باشد، همیشه نتیجه آن کوتاه ماندن قد شما نیست، با اینحال اگر نه‌تنها پدر و مادر بلکه بیشتر افراد در خانواده و فامیل پدری و مادری قد کوتاه باشند، شانس کوتاهی قد شما بالا است.[۱]

رابطه قد و بیماری‌ها ویرایش

در دهه‌های اخیر قد کودکان و بزرگسالان به‌طور پیوسته در سراسر جهان افزایش یافته‌است به طوری که کودکان پس از دوران رشد تقریباً بلندتر از والدین خود می‌شوند. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که صرف نظر از توده چربی بدن و سایر عوامل تنظیم کننده، قد بر مرگ و میر ناشی از ابتلا به برخی بیماری‌های شایع تأثیر دارد. مطالعات قبلی هم به وضوح نشان داده‌اند که خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی و دیابت نوع دو در افراد قد بلند نسبت به افراد کوتاه قد کمتر است اما خطر ابتلا به سرطان در این افراد بیشتر است. داده‌های جدید نشان می‌دهند که افراد قد بلند نسبت به انسولین حساس تر هستند و حجم چربی کمتری در کبد خود دارند که می‌تواند کمتر بودن خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی و دیابت نوع دو در این افراد را توضیح دهد. این یافته‌ها با داده‌های منتشر شده‌ای که نشان می‌دهد افراد قد بلند در برابر اختلالات ناشی از متابولیسم چربی مصونیت نسبی دارند، سازگار است.[۷۰]

=

مراجع

منابع ویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ «افزایش قد». راستینه.
 2. چرا هلندی‌ها قدبلندترین ملت دنیا هستند؟ خبرگزاری انتخاب
 3. «Peso y estatura de una muestra nacional de 1.971 adolescentes de 10 a 19 años: las referencias argentinas continúan vigentes».
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ABS How Australians Measure Up 1995 data[پیوند مرده]
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ http://www.econ.upf.edu/docs/papers/downloads/1002.pdf بایگانی‌شده در ۴ ژوئن ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine The Evolution of Adult Height in Europe
 6. Azerbaijan State Statistics Committee, 2005
 7. «NATIONAL NUTRITION SURVEY» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۱ نوامبر ۲۰۰۵. دریافت‌شده در ۶ مارس ۲۰۱۷.
 8. Google Books: "Patterns of Human Growth;" Barry Bogin; 1999
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ «IBGE(2010)» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۶ مارس ۲۰۱۷.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ Methodological Issues in Anthropometry: Self-reported versus Measured Height and Weight, by Margot Shields, Sarah Connor Gorber, Mark S. Tremblay
 11. Pineau JC, Delamarche P, Bozinovic S (2005). "[Average height of adolescents in the Dinaric Alps]". C. R. Biol. (به فرانسوی). ۳۲۸ (۹): ۸۴۱–۶. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)[پیوند مرده]
 12. Lintsi M, Kaarma H (2006). "Growth of Estonian seventeen-year-old boys during the last two centuries". Economics and Human Biology. ۴ (۱): ۸۹–۱۰۳. {{cite journal}}: Unknown parameter |month= ignored (help)
 13. National Public Health Institute (Finland)[پیوند مرده]
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ La taille des hommes: son incidence sur la vie en couple et la carrière professionnelle - INSEE
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ ۱۵٫۲ «Productive Benefits of Improving Health: Evidence from Low-Income Countries, T. Paul Schultz*». بایگانی‌شده از اصلی در ۷ ژانویه ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰.
 16. Rebecca Sear[پیوند مرده]
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ «Households, families and health - Results of the Microcensus 2005» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۹ آوریل ۲۰۰۹. دریافت‌شده در ۶ مارس ۲۰۱۷.
 18. Papadimitriou A, Fytanidis G, Douros K, Papadimitriou DT, Nicolaidou P, Fretzayas A (2008). "Greek young men grow taller". Acta Paediatrica. ۹۷ (۸): ۱۱۰۵–۷. doi:10.1111/j.1651-2227.2008.00855.x. PMID ۱۸۴۷۷۰۵۷. {{cite journal}}: Check |pmid= value (help); Unknown parameter |month= ignored (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
 19. name="http://www.elkede.gr/images/EthnikiSomatrometrikhEreuna-page2.pdf%22[پیوند مرده]
 20. Secular changes in height, weight and body mass index in Hong Kong Children
 21. Average height of men and women (National Geographic, Hungarian)[پیوند مرده]
 22. Angus Deaton, 2008[پیوند مرده]
 23. Times of India
 24. Venkaiah K, Damayanti K, Nayak MU, Vijayaraghavan K (2002). "Diet and nutritional status of rural adolescents in India". European Journal of Clinical Nutrition. ۵۶ (۱۱): ۱۱۱۹–۲۵. doi:10.1038/sj.ejcn.1601457. PMID ۱۲۴۲۸۱۷۸. {{cite journal}}: Check |pmid= value (help); Unknown parameter |month= ignored (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
 25. Indonesia Family Life Survey,1997
 26. «Youth Profile in Some Suburban Areas In East Java (Preliminary Survey of The Indonesian Youth Stature at The Fiftieth Anniversary of Indonesia)». بایگانی‌شده از اصلی در ۵ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰.
 27. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) (2016-07-26). Franco, Eduardo (ed.). "A century of trends in adult human height". eLife. 5: e13410. doi:10.7554/eLife.13410. ISSN 2050-084X.
 28. «Wayback Machine» (PDF). web.archive.org. ۲۰۱۲-۰۲-۲۷. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۷ فوریه ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۵-۱۶.
 29. «زنان ایرانی تا رتبه ۸۸ جهان قد کشیدند/کشورهای چاق از قد دنیا جا ماندند!». دیده‌بان علم ایران - Iran Science Watch. ۲۰۱۶-۰۸-۲۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۵-۱۶.
 30. «مردان ایرانی بیشترین افزایش طول قد را در دنیا در صد سال اخیر داشته‌اند». BBC News فارسی. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۵-۱۶.
 31. http://www.unu.edu/unupress/food/fnb23-4.pdf بایگانی‌شده در ۷ ژوئن ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine Relationship between waist circumference and blood pressure among the population in Baghdad,Iraq,Haifa Tawfeek
 32. Mandel D, Zimlichman E, Mimouni FB, Grotto I, Kreiss Y (2004). "Height-related changes in body mass index: a reappraisal". Journal of the American College of Nutrition. ۲۳ (۱): ۵۱–۴. PMID ۱۴۹۶۳۰۵۳. {{cite journal}}: Check |pmid= value (help); Unknown parameter |month= ignored (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)[پیوند مرده]
 33. Altezza media per sesso e regione per le persone di 18-40 anni, anno 2006, Received from ISTAT 11 Feb. 2009
 34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ Okosun IS, Cooper RS, Rotimi CN, Osotimehin B, Forrester T (1998). "Association of waist circumference with risk of hypertension and type 2 diabetes in Nigerians, Jamaicans, and African-Americans". Diabetes Care. ۲۱ (۱۱): ۱۸۳۶–۴۲. doi:10.2337/diacare.21.11.1836. PMID ۹۸۰۲۷۳۰. {{cite journal}}: Check |pmid= value (help); Unknown parameter |month= ignored (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
 35. Official Statistics by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology[پیوند مرده]
 36. VISUOMENĖS SVEIKATA Anthropometrical data and physical fitness of Lithuanian soldiers[پیوند مرده]
 37. Distribution of Body Weight, Height and Body Mass Index in a National Sample of Malaysian Adults[پیوند مرده]
 38. ۳۸٫۰ ۳۸٫۱ ۲۰۰۳ study[پیوند مرده]. A ۲۰۰۷ Eurostat study revealed the same results - the average Maltese person is 164.9cm (۵'۴٫۹") compared to the EU average of 169.6 cm (۵'۶٫۷").
 39. Msamati BC, Igbigbi PS (2000). "Anthropometric profile of urban adult black Malawians". East African Medical Journal. ۷۷ (۷): ۳۶۴–۸. PMID ۱۲۸۶۲۱۵۴. {{cite journal}}: Check |pmid= value (help); Unknown parameter |month= ignored (help)
 40. Nutritional status of adults in rural Mali,Katherine A. Dettwyler[پیوند مرده]
 41. Indice de masa corporal y percepción de la imagen corporal en una población adulta mexicana: la precisión del autorreporte[پیوند مرده]
 42. Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM)[پیوند مرده]
 43. [۱]
 44. ۴۴٫۰ ۴۴٫۱ Zelfgerapporteerde medische consumptie, gezondheid en leefstijl, Central Bureau of Statistics, 16 March 2009, accessed October 06, 2009
 45. ۴۵٫۰ ۴۵٫۱ (page 60) Size and Shape of New Zealanders: NZ Norms for Anthropometric Data ۱۹۹۳**** بایگانی‌شده در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۸ توسط Wayback Machine. Based on British norms and their relations to New Zealand values
 46. http://www.ssb.no/english/yearbook/tab/tab-106.html Statistics Norway
 47. Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, Socioeconómicos y Culturales relacionados con las Enfermedades Crónico Degenerativas 2005
 48. ۴۸٫۰ ۴۸٫۱ 6th National Nutrition Survey[پیوند مرده]
 49. Tendências do Peso em Portugal no Final do Século XX[پیوند مرده]
 50. Deurenberg et al. 2003
 51. «SADHS(1998)» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۵ اوت ۲۰۰۳. دریافت‌شده در ۶ مارس ۲۰۱۷.
 52. Korea.net[پیوند مرده]
 53. [۲]
 54. ۵۴٫۰ ۵۴٫۱ Cavelaars et al 2000.
 55. Dagens Nyheter (2008-02-29)[پیوند مرده]
 56. Rühli FJ, Henneberg M, Schaer DJ, Imhof A, Schleiffenbaum B, Woitek U (2008). "Determinants of inter-individual cholesterol level variation in an unbiased young male sample". Swiss Medical Weekly. ۱۳۸ (۱۹–۲۰): ۲۸۶–۹۱. doi:2008/19/smw-11971. PMID ۱۸۴۹۱۲۴۲. {{cite journal}}: Check |doi= value (help); Check |pmid= value (help); Unknown parameter |month= ignored (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
 57. «Sukhothai Thammathirat Open University-Health Research Project» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۰ اوت ۲۰۰۶. دریافت‌شده در ۲۰ اوت ۲۰۰۶.
 58. ۵۸٫۰ ۵۸٫۱ Özer, Basak Koca (2008). "Secular trend in body height and weight of Turkish adults". Anthropological Science. ۱۱۶: ۱۹۱. doi:10.1537/ase.061213.
 59. Oner N, Vatansever U, Sari A, et al. (2004). "Prevalence of underweight, overweight and obesity in Turkish adolescents". Swiss Medical Weekly. ۱۳۴ (۳۵–۳۶): ۵۲۹–۳۳. doi:2004/35/smw-10740. PMID ۱۵۵۱۷۵۰۶. {{cite journal}}: Check |doi= value (help); Check |pmid= value (help); Unknown parameter |month= ignored (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
 60. ۶۰٫۰ ۶۰٫۱ «Health Survey for England 2008». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۵ اوت ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۶ مارس ۲۰۱۷.
 61. ۶۱٫۰ ۶۱٫۱ The Scottish Health Survey 2008[پیوند مرده]
 62. ۶۲٫۰ ۶۲٫۱ ۶۲٫۲ ۶۲٫۳ ۶۲٫۴ Anthropometric Reference Data for Children and Adults 2003–2006
 63. http://www.bnews.bg/article-4821
 64. Kamadjeu RM, Edwards R, Atanga JS, Kiawi EC, Unwin N, Mbanya JC (2006). "Anthropometry measures and prevalence of obesity in the urban adult population of Cameroon: an update from the Cameroon Burden of Diabetes Baseline Survey". BMC Public Health. ۶: ۲۲۸. doi:10.1186/1471-2458-6-228. PMC 1579217. PMID ۱۶۹۷۰۸۰۶. {{cite journal}}: Check |pmid= value (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
 65. «National Health Survey 2004 (p. 161)» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۹. دریافت‌شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰.
 66. ۶۶٫۰ ۶۶٫۱ Yang XG, Li YP, Ma GS, et al. (2005). "[Study on weight and height of the Chinese people and the differences between 1992 and ۲۰۰۲]". Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi (به چینی). ۲۶ (۷): ۴۸۹–۹۳. PMID ۱۶۳۳۴۹۹۸. {{cite journal}}: Check |pmid= value (help); Unknown parameter |month= ignored (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
 67. «A TROPICAL SUCCESS STORY: A CENTURY OF IMPROVEMENTS IN THE BIOLOGICAL STANDARD OF LIVING, COLOMBIA ۱۹۱۰–۲۰۰۲ *» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۶ مارس ۲۰۱۷.
 68. (چکی)Češi jsou mezi pěti nejvyššími národy. Dotáhli Skandinávce, přerostli Slováky
 69. DST Statistical Yearbook 2007
 70. ارتباط قد با بیماری‌های قلبی،دیابت و سرطان . [خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) http://www.irna.ir]

۷۲.https://www.bbc.com/persian/world/2016/07/160722_me_iranian_men_height_increase