قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۱۱

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۲۰۱۱ هشتاد و دومین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۵ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۱۱ در دیزنی‌لند، پاریس، فرانسه برگزار گردید.

تاریخ‌ها۵–۱۳ نوامبر

خلاصه مدال‌ها

ویرایش

مردان

ویرایش
رویداد طلا نقره برنز
۵۶ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب وو جینگبیائو
  چین
۱۳۳ ک‌گ ژائو چائوجون
  چین
۱۲۸ ک‌گ تران له کوک توان
  ویتنام
۱۲۵ ک‌گ
دو ضرب وو جینگبیائو
  چین
۱۵۹ ک‌گ ژائو چائوجون
  چین
۱۵۶ ک‌گ والنتین هریستوف
  آذربایجان
۱۵۴ ک‌گ
مجموع وو جینگبیائو
  چین
۲۹۲ ک‌گ ژائو چائوجون
  چین
۲۸۴ ک‌گ والنتین هریستوف
  آذربایجان
۲۷۶ ک‌گ
۶۲ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب کیم اون-گوک
  کرهٔ شمالی
۱۵۰ ک‌گ ژانگ جیه (وزنه‌بردار)
  چین
۱۴۵ ک‌گ Bünyamin Sezer
  ترکیه
۱۴۱ ک‌گ
دو ضرب ژانگ جیه (وزنه‌بردار)
  چین
۱۷۶ ک‌گ اکو یولی ایراوان
  اندونزی
۱۷۱ ک‌گ کیم اون-گوک
  کرهٔ شمالی
۱۷۰ ک‌گ
مجموع ژانگ جیه (وزنه‌بردار)
  چین
۳۲۱ ک‌گ کیم اون-گوک
  کرهٔ شمالی
۳۲۰ ک‌گ اکو یولی ایراوان
  اندونزی
۳۱۰ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب مته بینای
  ترکیه
۱۵۷ ک‌گ اولگ چن
  روسیه
۱۵۶ ک‌گ تانگ دشانگ
  چین
۱۵۵ ک‌گ
دو ضرب تانگ دشانگ
  چین
۱۸۶ ک‌گ وو چائو
  چین
۱۸۵ ک‌گ وون جونگ-سیک
  کرهٔ جنوبی
۱۸۲ ک‌گ
مجموع تانگ دشانگ
  چین
۳۴۱ ک‌گ اولگ چن
  روسیه
۳۳۶ ک‌گ وو چائو
  چین
۳۳۵ ک‌گ
۷۷ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب لو شیائوجون
  چین
۱۷۰ ک‌گ سو داجین
  چین
۱۶۶ ک‌گ تیگران گوورگ مارتیروسیان
  ارمنستان
۱۶۶ ک‌گ
دو ضرب سو داجین
  چین
۲۰۶ ک‌گ لو شیائوجون
  چین
۲۰۵ ک‌گ سا جائه-هیوک
  کرهٔ جنوبی
۲۰۳ ک‌گ
مجموع لو شیائوجون
  چین
۳۷۵ ک‌گ سو داجین
  چین
۳۷۲ ک‌گ سا جائه-هیوک
  کرهٔ جنوبی
۳۶۰ ک‌گ
۸۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب آندری ریباکو
  بلاروس
۱۷۸ ک‌گ آدریان زیلینسکی
  لهستان
۱۷۴ ک‌گ کیانوش رستمی
  ایران
۱۷۳ ک‌گ
دو ضرب کیانوش رستمی
  ایران
۲۰۹ ک‌گ بنجامین انکن
  فرانسه
۲۰۸ ک‌گ Yoelmis Hernández
  کوبا
۲۰۵ ک‌گ
مجموع کیانوش رستمی
  ایران
۳۸۲ ک‌گ بنجامین انکن
  فرانسه
۳۷۸ ک‌گ آدریان زیلینسکی
  لهستان
۳۷۶ ک‌گ
۹۴ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب الکساندر ایوانف
  روسیه
۱۸۶ ک‌گ ارتم ایوانوف (وزنه‌بردار)
  اوکراین
۱۸۶ ک‌گ کیم مین-جائه
  کرهٔ جنوبی
۱۸۲ ک‌گ
دو ضرب ایلیا ایلین
  قزاقستان
۲۲۶ ک‌گ روسلان نورالدینوف
  ازبکستان
۲۲۱ ک‌گ سعید محمدپور
  ایران
۲۲۱ ک‌گ
مجموع ایلیا ایلین
  قزاقستان
۴۰۷ ک‌گ ارتم ایوانوف (وزنه‌بردار)
  اوکراین
۴۰۷ ک‌گ سعید محمدپور
  ایران
۴۰۲ ک‌گ
۱۰۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب کادژیمورات آکائف
  روسیه
۱۹۸ ک‌گ دمیتری کلوکوف
  روسیه
۱۹۶ ک‌گ Gia Machavariani
  گرجستان
۱۸۷ ک‌گ
دو ضرب کادژیمورات آکائف
  روسیه
۲۳۲ ک‌گ دمیتری کلوکوف
  روسیه
۲۳۲ ک‌گ اولکسی توروختی
  اوکراین
۲۲۹ ک‌گ
مجموع کادژیمورات آکائف
  روسیه
۴۳۰ ک‌گ دمیتری کلوکوف
  روسیه
۴۲۸ ک‌گ اولکسی توروختی
  اوکراین
۴۱۰ ک‌گ
۱۰۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب بهداد سلیمی
  ایران
۲۱۴ ک‌گ
ر.ج
ایهور شایمکو
  اوکراین
۲۰۰ ک‌گ سجاد انوشیروانی
  ایران
۱۹۸ ک‌گ
دو ضرب بهداد سلیمی
  ایران
۲۵۰ ک‌گ سجاد انوشیروانی
  ایران
۲۴۱ ک‌گ جون سامگ-کیون
  کرهٔ جنوبی
۲۴۱ ک‌گ
مجموع بهداد سلیمی
  ایران
۴۶۴ ک‌گ سجاد انوشیروانی
  ایران
۴۳۹ ک‌گ جون سامگ-کیون
  کرهٔ جنوبی
۴۳۳ ک‌گ
رویداد طلا نقره برنز
۴۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب تیان یوان
  چین
۹۰ ک‌گ جنی پاگلیارو
  ایتالیا
۸۳ ک‌گ مارژینا کارپینسکا
  لهستان
۸۲ ک‌گ
دو ضرب تیان یوان
  چین
۱۱۷ ک‌گ پانیدا کامسری
  تایلند
۱۰۷ ک‌گ نوردان کاراگوز
  ترکیه
۱۰۳ ک‌گ
مجموع تیان یوان
  چین
۲۰۷ ک‌گ پانیدا کامسری
  تایلند
۱۸۷ ک‌گ نوردان کاراگوز
  ترکیه
۱۸۳ ک‌گ
۵۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب زولفیا چینشانلو
  قزاقستان
۹۷ ک‌گ یودرکی کونترراس
  دومینیکن
۹۵ ک‌گ هسو شوچینگ
  تایوان
۹۳ ک‌گ
دو ضرب زولفیا چینشانلو
  قزاقستان
۱۳۰ ک‌گ
ر.ج
آیلین داشدلن
  ترکیه
۱۲۶ ک‌گ Ji Jing
  چین
۱۲۱ ک‌گ
مجموع زولفیا چینشانلو
  قزاقستان
۲۲۷ ک‌گ آیلین داشدلن
  ترکیه
۲۱۹ ک‌گ Ji Jing
  چین
۲۱۴ ک‌گ
۵۸ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب لی شویینگ
  چین
۱۰۳ ک‌گ ناستاسیا نوویکاوا
  بلاروس
۱۰۱ ک‌گ روملا بگای
  آلبانی
۱۰۰ ک‌گ
دو ضرب ناستاسیا نوویکاوا
  بلاروس
۱۳۶ ک‌گ لی شویینگ
  چین
۱۳۳ ک‌گ پیمسیری سیریکائو
  تایلند
۱۳۱ ک‌گ
مجموع ناستاسیا نوویکاوا
  بلاروس
۲۳۷ ک‌گ لی شویینگ
  چین
۲۳۶ ک‌گ پیمسیری سیریکائو
  تایلند
۲۳۰ ک‌گ
۶۳ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب سوتلانا تزاراوکیوف
  روسیه
۱۱۷ ک‌گ
ر.ج
Ouyang Xiaofang
  چین
۱۱۳ ک‌گ مایا مانزا
  قزاقستان
۱۰۹ ک‌گ
دو ضرب مایا مانزا
  قزاقستان
۱۳۹ ک‌گ سوتلانا تزاراوکیوف
  روسیه
۱۳۸ ک‌گ رکسانا کوکوش
  رومانی
۱۳۶ ک‌گ
مجموع سوتلانا تزاراوکیوف
  روسیه
۲۵۵ ک‌گ مایا مانزا
  قزاقستان
۲۴۸ ک‌گ Ouyang Xiaofang
  چین
۲۴۶ ک‌گ
۶۹ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب اوکسانا سلیونکو
  روسیه
۱۱۸ ک‌گ شیانگ یانمی
  چین
۱۱۶ ک‌گ هوانگ شیه-هسو
  تایوان
۱۱۶ ک‌گ
دو ضرب اوکسانا سلیونکو
  روسیه
۱۴۸ ک‌گ شیانگ یانمی
  چین
۱۴۸ ک‌گ Tatiana Matveeva
  روسیه
۱۴۳ ک‌گ
مجموع اوکسانا سلیونکو
  روسیه
۲۶۶ ک‌گ شیانگ یانمی
  چین
۲۶۴ ک‌گ Tatiana Matveeva
  روسیه
۲۵۳ ک‌گ
۷۵ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب اسوتلانا پودوبدووا
  قزاقستان
۱۳۱ ک‌گ نادژدا اوستیوخینا
  روسیه
۱۳۰ ک‌گ ایرینا کولشا
  بلاروس
۱۲۱ ک‌گ
دو ضرب نادژدا اوستیوخینا
  روسیه
۱۶۳ ک‌گ
ر.ج
اسوتلانا پودوبدووا
  قزاقستان
۱۵۶ ک‌گ کیم اون-جو
  کرهٔ شمالی
۱۵۱ ک‌گ
مجموع نادژدا اوستیوخینا
  روسیه
۲۹۳ ک‌گ اسوتلانا پودوبدووا
  قزاقستان
۲۸۷ ک‌گ کیم اون-جو
  کرهٔ شمالی
۲۶۵ ک‌گ
۷۵+ ک‌گ (جزئیات)
یک ضرب تاتیانا کاشیرینا
  روسیه
۱۴۷ ک‌گ
ر.ج
ژو لولو
  چین
۱۴۶ ک‌گ یولیا دوهل
  آذربایجان
۱۱۸ ک‌گ
دو ضرب ژو لولو
  چین
۱۸۲ ک‌گ تاتیانا کاشیرینا
  روسیه
۱۷۵ ک‌گ مریم عثمان
  نیجریه
۱۵۶ ک‌گ
مجموع ژو لولو
  چین
۳۲۸ ک‌گ
ر.ج
تاتیانا کاشیرینا
  روسیه
۳۲۲ ک‌گ مریم عثمان
  نیجریه
۲۷۳ ک‌گ

جدول مدال‌ها

ویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۶۴۳۱۳
۲  روسیه۴۳۱۸
۳  قزاقستان۲۲۰۴
۴  ایران۲۱۱۴
۵  بلاروس۱۰۰۱
۶  اوکراین۰۱۱۲
  تایلند۰۱۱۲
  ترکیه۰۱۱۲
  کرهٔ شمالی۰۱۱۲
۱۰  فرانسه۰۱۰۱
۱۱  کرهٔ جنوبی۰۰۲۲
۱۲  آذربایجان۰۰۱۱
  اندونزی۰۰۱۱
  لهستان۰۰۱۱
  نیجریه۰۰۱۱
مجموع (۱۵ کشور)۱۵۱۵۱۵۴۵

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  چین۱۶۱۵۵۳۶
۲  روسیه۱۲۹۲۲۳
۳  قزاقستان۷۳۱۱۱
۴  ایران۵۲۴۱۱
۵  بلاروس۳۱۱۵
۶  ترکیه۱۲۳۶
۷  کرهٔ شمالی۱۱۳۵
۸  اوکراین۰۳۲۵
۹  تایلند۰۲۲۴
۱۰  فرانسه۰۲۰۲
۱۱  لهستان۰۱۲۳
۱۲  اندونزی۰۱۱۲
۱۳  ازبکستان۰۱۰۱
  ایتالیا۰۱۰۱
  دومینیکن۰۱۰۱
۱۶  کرهٔ جنوبی۰۰۶۶
۱۷  آذربایجان۰۰۳۳
۱۸  تایوان۰۰۲۲
  نیجریه۰۰۲۲
۲۰  آلبانی۰۰۱۱
  ارمنستان۰۰۱۱
  رومانی۰۰۱۱
  ویتنام۰۰۱۱
  کوبا۰۰۱۱
  گرجستان۰۰۱۱
مجموع (۲۵ کشور)۴۵۴۵۴۵۱۳۵

رده‌بندی تیمی

ویرایش

کشورهای شرکت‌کننده

ویرایش

۵۱۹ شرکت‌کننده از ۸۷ کشور به رقابت پرداختند. طبق قوانین ضد دوپینگ IWF، به علت عدم ارسال اطلاعات در مورد محل اقامت ورزشکاران، کشورهای بلغارستان، قبرس، عربستان سعودی، عمان، قطر، سیرالئون و سری‌لانکا اجازهٔ شرکت در رقابت‌های این سال را نداشتند.[۱]

پسایند

ویرایش

پس از مثبت اعلام شدن آزمایش دارویی اولها کوروبکا وزنه‌بردار زن اوکراینی، وی رد صلاحیت شد و نشان برنز دستۀ بالای هفتاد و پنج کیلوگرم از وی پس گرفته شد.[۲]

منابع

ویرایش
General
Specific
  1. "China wins weightlifting gold medals". The Associated Press. ESPN. 5 November 2011. Retrieved 17 November 2011.
  2. Ukraine's Korobka gets four-year doping ban, Kyiv Post (18 February 2012)

پیوند به بیرون

ویرایش