قهرمانی ژیمناستیک جهان

قهرمانی ژیمناستیک جهان معتبرترین مسابقه در رشته ورزشی ژیمناستیک پس از المپیک است. فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک برگزارکننده پنج مسابقه قهرمانی جهان برای رشته‌های مختلف ورزش ژیمناستیک به شرح زیر است؛

تمبر یادبود قهرمانی ژیمناستیک هنری جهان ۱۹۵۸ شوروی
بخش نام مسابقات اولین دوره برگزاری تناوب
ژیمناستیک هنری قهرمانی ژیمناستیک هنری جهان ۱۹۰۳ هر سال
بجز سال‌های برگزاری المپیک
ژیمناستیک موزون (ریتمیک) قهرمانی ژیمناستیک موزون جهان ۱۹۶۳ هر سال
بجز سال‌های برگزاری المپیک
ترامپولین قهرمانی ترامپولین جهان ۱۹۶۴ سال‌های فرد
ژیمناستیک آکروباتیک قهرمانی ژیمناستیک آکروباتیک جهان ۱۹۷۴ سال‌های فرد
ژیمناستیک ایروبیک قهرمانی ژیمناستیک ایروبیک جهان ۱۹۹۵ سال‌های زوج

جدول مدال ویرایش

آکروباتیک ایروبیک هنری موزون ترامپولین
Rank کشور طلا نقره برنز طلا نقره برنز طلا نقره برنز طلا نقره برنز طلا نقره برنز مجموع
۱   روسیه
  شوروی
? ? ? ۵ ۴ ۸ ۱۴۲ ۱۲۰ ۸۵ ۱۱۸ ۷۹ ۵۲ ۸۶ ۳۹ ۳۴ ۷۷۲
۲   ایالات متحده آمریکا ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۳۶ ۳۰ ۲۴ ۰ ۰ ۰ ۵۸ ۵۴ ۴۱ ۲۴۳
۳   چین ? ? ? ۸ ۴ ۳ ۶۸ ۴۵ ۳۴ ۰ ۱ ۲ ۲۴ ۱۶ ۱ ۲۰۶
۴   بلغارستان ? ? ? ۲ ۴ ۱ ۵ ۶ ۱۳ ۶۵ ۵۰ ۴۹ ۱ ۲ ۲ ۲۰۰
۵   آلمان
  آلمان غربی
  آلمان شرقی
? ? ? ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۲۶ ۴۲ ۵ ۶ ۳ ۱۹ ۳۲ ۳۶ ۱۹۳
۶   رومانی ? ? ? ۱۱ ۱۳ ۱۷ ۴۷ ۴۳ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۱
۷   فرانسه ? ? ? ۳ ۹ ۸ ۲۵ ۲۹ ۲۲ ۰ ۰ ۲ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۱۶۴
۸   ژاپن ? ? ? ۳ ۱ ۰ ۳۶ ۴۳ ۵۶ ۱ ۱ ۰ ۳ ۴ ۷ ۱۵۵
۹   اوکراین ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۵ ۷ ۱۴ ۲۴ ۲۶ ۲۵ ۷ ۱۲ ۱۰ ۱۳۰
۱۰   جمهوری چک
  چکسلواکی
  بوهم
? ? ? ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۳۸ ۳۰ ۴ ۵ ۸ ۰ ۰ ۰ ۱۲۴
۱۱   بلاروس ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۷ ۱۱ ۸ ۲۱ ۲۶ ۵ ۱۲ ۱۴ ۱۱۸
۱۲   ایتالیا ? ? ? ۰ ۳ ۰ ۱۷ ۷ ۲۶ ۶ ۱۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۷۵
۱۳   کانادا ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۱۹ ۲۷ ۶۸
۱۴   بریتانیا ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۳ ۴ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۲۰ ۲۲ ۶۶
۱۵   استرالیا ? ? ? ۱ ۲ ۲ ۲ ۴ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۱۶ ۱۶ ۶۱
۱۶   سوئیس ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۱۶ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴ ۵ ۶۰
۱۷   اسپانیا ? ? ? ۱۱ ۱ ۲ ۳ ۳ ۱ ۵ ۱۱ ۱۶ ۰ ۱ ۲ ۵۶
۱۸   صربستان
  یوگسلاوی
? ? ? ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۱۱ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷
۱۹   مجارستان ? ? ? ۱ ۱ ۲ ۱۰ ۱۵ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷
۲۰   لهستان ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۵ ۲ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۹ ۳۰
۲۱   برزیل ? ? ? ۹ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۲ ۲۹
۲۲   آفریقای جنوبی ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۸ ۱۷ ۲۷
۲۳   پرتغال ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۷ ۷ ۲۵
۲۴   کره جنوبی ? ? ? ۴ ۵ ۳ ۵ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱
۲۵   هلند ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۲ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۳ ۱۶
۲۶   نیوزیلند ? ? ? ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۴ ۱ ۱۵
۲۷   کره شمالی ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۴ ۲ ۲ ۱ ۲ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱۵
۲۸   بلژیک ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۱۴
۲۹   یونان ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۴ ۲ ۲ ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱۳
۳۰   سوئد ? ? ? ۰ ۰ ۲ ۳ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۹
۳۱   جمهوری آذربایجان ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۷ ۰ ۰ ۰ ۹
۳۲   فنلاند ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۲ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸
۳۳   ازبکستان ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۸
۳۴   اسلوونی ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷
۳۵   لوکزامبورگ ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵
۳۶   اتریش ? ? ? ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴
۳۷   اسرائیل ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۴
۳۸   لتونی ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳
۳۹   کوبا ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳
۴۰   دانمارک ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲
۴۱   قزاقستان ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۴۲   آرژانتین ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
  تایوان ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۴۴   شیلی ? ? ? ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
  ایسلند ? ? ? ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
  مغولستان ? ? ? ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
  پورتوریکو ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
  اسلواکی ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
  ویتنام ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱