لامبئوسور

سرده‌ای از اردک‌منقاران
لامبئوسور
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین, ۷۶ تا ۷۵ میلیون سال پیش
Lambeosaurus ROM.jpg
لامبئوسور، Lambeosaurus
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌سوسمارسانان
بالاراسته: دایناسور
راسته: پرنده‌کفلان
زیرراسته: شاخ‌پایان
فروراسته: پرنده‌پایان
تیره: هادروسارید

لامبئوسور (نام علمی: Lambeosaurus) نام یک سرده از تیره هادروسارید است.

Lambeosaurini


MagnapauliaVelafrons


Lambeosaurus lambeiLambeosaurus magnicristatus


کاریتوسورکاریتوسور

چنئوسور
چنئوسوربزرگ‌قومنابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش