ویکنت

از القاب اشرافی اروپا

وایکَونت (به انگلیسی: Viscount (گوش دهیدi‎/ˈvknt/‎)‎)، (در فرانسوی کهن: visconte)، یکی از لقب‌های نجیب زادگان در اروپا است. وایکانت در رده نجیب‌زادگی اروپایی مقامی بالاتر از بارون و پایین‌تر از اِرل (در بریتانیا) یا کنت (در باقی اروپا) است.

دسته‌بندی اروپایی لقب‌های پادشاهی و اشرافی
Coronet
امپراتور و امپراتریس
شاه و ملکه
نایب‌السلطنه
آرشیدوک و آرشیدوشس
پرنس بزرگ و پرنسس بزرگ
دوک بزرگ و دوشس بزرگ
پرنس و پرنسس
انفان و انفانت
دوک و دوشس
مارکی و مارکیز
مارگراف و مارگرافین
کنت و کنتس
ارل و کنتس

ویکنت و ویکنتس
بارون و بارونس
بارونت و بارونتس
شوالیه و دام

جنتلمن و الدر