محاصره ادسا (۱۱۴۶)

محاصره ادسا (انگلیسی: Siege of Edessa) در اکتبر-نوامبر ۱۱۴۶، تلاشی بود از جانب ژوسلین دوم، کنت ادسا، برای فتح مجدد شهر ادسا که در سال ۱۱۴۴ توسط نیروهای عمادالدین زنگی تصرف شده بود. نیروهای صلیبی تحت فرمان ژوسلین و بالدوین مارش موفق به تصرف شهر شدند اما از رسیدن به قلعه شهر بازماندند تا آن که امیر جدید زنگی، نورالدین زنگی، محاصره قلعه ادسا شکست و بار دیگر شهر را تصرف کرد. پس از فتح شهر، جمعیت مسیحی شهر به دستور نورالدین زنگی کشته و از دیوارهای شهر آویزان شدند. این محاصره پایانی برای کنت‌نشین ادسا بود.

محاصره ادسا (۱۱۴۶)
بخشی از جنگ‌های صلیبی
تاریخاکتبر-نوامبر ۱۱۴۶
موقعیت
نتایج

پیروزی زنگیان

  • صلیبیون موفق به تصرف شهر شدند اما نتوانستند قلعه را تسخیر کنند.
  • تصرف شهر توسط نورالدین زنگی و کشتار مسیحیان شهر
طرف‌های درگیر
کنت‌نشین ادسا امپراتوری سلجوقی
فرماندهان و رهبران
ژوسلین دوم، کنت ادسا
بالدوین مارش 
نورالدین زنگی
قوا
؟ ۱۰٬۰۰۰
تلفات و ضایعات
هزاران نفر کشته
هزاران نفر اسیر
؟

منابعویرایش