باز کردن منو اصلی
بازمانده لوح یکی از اولین معاهدات صلح ثبت شده در تاریخ مشهور به پیمان صلح قادش میان مصر باستان و هیتی‌ها. موزه باستان‌شناسی استانبول

پیمان صلح قراردادی است بین دو یا چند طرف یک مخاصمه، معمولاً بین کشورها یا دولت‌ها، که به طور رسمی به حالت جنگی میان طرفین پایان می‌دهد. این مفهوم متفاوت است از ترک مخاصمه (armistice) که توافق نامه‌ای است برای متوقف کردن عمل خصمانه (hostility) که در آن قوای نظامی موافقت می‌کنند که به طور مثال خود را در مقابل طرف مقابل بیشتر مسلح نکنند یا متفاوت است از آتش‌بس (ceasefire) که طرفین توافق می‌کنند به طور موقت یا دائمی جنگیدن (fighting) را متوقف کنند (مثلاً جهت برگرداندن مجروحین).[۱]

منابعویرایش