می بمل مینور (انگلیسی: E-flat minor) با مخفف (E♭m) یک گام مینور بر پایهٔ نت می بمل است.

می بمل مینور
گام نسبیسل بمل ماژور
گام موازیمی بمل ماژور
نمایانسی بمل مینور
زیرنمایانلا بمل مینور
مترادفر دیز مینور
مرکب از نت‌های
می بمل، فا، سل بمل، لا بمل، سی بمل، دو بمل، ر بمل

تعریف ویرایش

گام می بمل مینور بر سه نوع : مینور تئوریک (طبیعی)، مینور هارمونیک و مینور ملودیک استوار است و گام بزرگ نسبی آن، سل بمل ماژور و دارای شش علامت بمل در سرکلید است.

 
  • در گام می بمل مینور هماهنگ (یا می بمل مینور هارمونیک)، نت «ر بمل» نیم پرده کروماتیک به بالا تغییر می‌کند.
 
  • در صورتی که درجات ششم و هفتم در حالت بالا رونده نیم پرده کروماتیک به بالا تغییر کند و در حالت پایین رونده به حالت اصلی خود برگردد، می بمل مینور نغمگی (یا می بمل مینور ملودیک) شکل می‌گیرد.
 

آثار در می بمل مینور ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش