نقطه یا نقطه فضایی در هندسه، توپولوژی و دیگر شاخه‌های ریاضیات، مفهومی است مجرد برای بیان موقعیتی دقیق در مکان. به بیانی ساده‌تر، نقطه وجود خارجی ندارد و تنها یک مفهوم است. نقطه‌ها در هندسه بدون بُعد هستند، پس هیچ‌یک از پارامترهای اندازه‌گیری بُعد همچون طول، مساحت و حجم را ندارند.
وقتی روی کاغذ نقطه‌ای قرار می‌دهیم و آن را نامگذاری می‌کنیم، در واقع مدل‌سازی کرده‌ایم. پس هیچ‌گاه نمی‌توان گفت نقطه‌ای رسم کرده‌ایم.[۱]

یک مجموعه متناهی از نقطه‌ها (آبی‌رنگ) در یک فضای اقلیدسی دوبعدی.

خط از اجتماع بی‌نهایت نقطه تشکیل شده‌است.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش