نوشیدنی تقطیری

(تغییرمسیر از نوشیدنی‌های تقطیری)

نوشیدنی تقطیری مایعی حاوی اتانول قابل آشامیدن است که با انجام عمل تقطیر ساخته می‌شود، الکل موجود در این نوع از نوشیدنی نیز حاصل تخمیر سبزیجات، حبوبات یا میوه‌ها است.[۱]

17-05-06-Miniaturen RR79033.jpg

منابعویرایش