نوشیدنی تقطیری

(تغییرمسیر از نوشیدنی‌های تقطیری)
17-05-06-Miniaturen RR79033.jpg

نوشیدنی تقطیری مایعی حاوی اتانول قابل آشامیدن است که با انجام عمل تقطیر ساخته می‌شود، الکل موجود در این نوع از نوشیدنی نیز حاصل تخمیر سبزیجات، حبوبات یا میوه‌ها است.[۱]

منابعویرایش