هیدرانس دوم (ارمنی: Հիդարնես Բ Երվանդունի) پادشاه ارمنستان از دودمان اروندی که در آغاز سده ۵ (پیش از میلاد) حکومت می‌کرد

هیدرانس دوم
هیدرانس دوم
سلطنتآغاز سده ۵ (پیش از میلاد)
بعد ازهیدرانس یکم
قبل ازهیدرانس سوم
دودمانآرماویر
سلسلهدودمان اروندی

منابعویرایش