ویکی‌پدیا:بازبینی فهرست‌های برگزیده/بایگانی

این صفحه شامل فهرست‌هایی است که با اجماع کاربران از حالت برگزیدگی خارج شده‌اند.

یک مقاله‌ برگزیده تصادفی

محتوای برگزیده:

بازبینی منجر به لغو برگزیدگی ویرایش

  1. ویکی‌پدیا:بازبینی فهرست‌های برگزیده/فهرست مطبوعات فارس
  2. ویکی‌پدیا:بازبینی فهرست‌های برگزیده/۲۰۰۸
  3. ویکی‌پدیا:بازبینی فهرست‌های برگزیده/فهرست نام‌های سنتی ستارگان
  4. ویکی‌پدیا:بازبینی فهرست‌های برگزیده/فهرست دانشمندان خداناباور
  5. ویکی‌پدیا:بازبینی فهرست‌های برگزیده/فهرست خلفای عباسی

بازبینی منجر به حفظ برگزیدگی ویرایش

  1. ویکی‌پدیا:بازبینی فهرست‌های برگزیده/فهرست فینال‌های لیگ قهرمانان اروپا
  2. ویکی‌پدیا:بازبینی فهرست‌های برگزیده/کتاب‌شناسی ابراهیم حاتمی‌کیا
  3. ویکی‌پدیا:بازبینی فهرست‌های برگزیده/کتاب‌شناسی رسول جعفریان
  4. ویکی‌پدیا:بازبینی فهرست‌های برگزیده/فهرست گل‌های ملی کریستیانو رونالدو
  5. ویکی‌پدیا:بازبینی فهرست‌های برگزیده/فهرست گل‌های ملی لیونل مسی