ویکی‌پدیا:درگاه‌های برگزیده

درگاه‌های برگزیدهٔ ویکی‌پدیا

این ستارهٔ خاکستری نماد درگاه‌های برگزیده است.

این فهرستی‌است از درگاه‌های برگزیدهٔ ویکی‌پدیای فارسی. اگر می‌خواهید درگاهی را برای برگزیدگی نامزد کنید ابتدا معیارهای برگزیدگی را بخوانید و بعد به وپ:گدب بروید.

محتوای برگزیده:


فهرست

ادیانویرایش

بهداشتویرایش

هنرویرایش

مردم‌شناسیویرایش

تاریخویرایش

دانشویرایش

جغرافیاویرایش

ویکی‌پدیا:درگاه: برگزیده (معیارها، برگزیدگی) | فهرست‌ها | واژه‌نامه‌ها | ویکی‌پروژه | راهنما | دستورالعمل | رده‌ها | پذیرش مقالات |