ویکی‌پدیا:درگاه‌های برگزیده

درگاه‌های برگزیدهٔ ویکی‌پدیا

این ستارهٔ نقره‌ای نماد درگاه‌های برگزیده است.

این فهرستی‌است از درگاه‌های برگزیدهٔ ویکی‌پدیای فارسی. اگر می‌خواهید درگاهی را برای برگزیدگی نامزد کنید ابتدا معیارهای برگزیدگی را بخوانید و بعد به وپ:گدب بروید.

محتوای برگزیده:


فهرست

ادیانویرایش

بهداشتویرایش

تاریخویرایش

جغرافیاویرایش

دانشویرایش

مردم‌شناسیویرایش

هنرویرایش

ویکی‌پدیا:درگاه: برگزیده (معیارها، برگزیدگی) | فهرست‌ها | ویکی‌پروژه