ویکی‌پدیا:فضای نام کتاب

فضای نام بحث
0 مقاله بحث 1
2 کاربر بحث کاربر 3
4 ویکی‌پدیا بحث ویکی‌پدیا 5
6 پرونده بحث پرونده 7
8 مدیاویکی بحث مدیاویکی 9
10 الگو بحث الگو 11
12 راهنما بحث راهنما 13
14 رده بحث رده 15
100 درگاه بحث درگاه 101
102 کتاب بحث کتاب 103
118 پیش‌نویس بحث پیش‌نویس 119
446 Education Program Education Program talk 447
828 پودمان بحث پودمان 829
2300 ابزار بحث ابزار 2301
2302 توضیحات ابزار بحث توضیحات ابزار 2303
-1 صفحه‌های ویژه
-2 مدیا

کتاب‌های ویکی‌پدیا به صفحاتی گفته می‌شوند که در فضای نام کتاب یا در زیر کاربری کاربرها قرار دارند. این کتاب‌ها در اصل فهرستی از مقالات مرتبط و هم‌موضوع هستند که می‌توانند بخش‌هایی از یک کتاب قابل چاپ را تشکیل دهند.


جستارهای وابستهویرایش