راهنما:فضای نام مدیاویکی

فضاهای نام موضوع فضاهای نام بحث
0 مقاله بحث 1
2 کاربر بحث کاربر 3
4 ویکی‌پدیا بحث ویکی‌پدیا 5
6 پرونده بحث پرونده 7
8 مدیاویکی بحث مدیاویکی 9
10 الگو بحث الگو 11
12 راهنما بحث راهنما 13
14 رده بحث رده 15
100 درگاه بحث درگاه 101
118 پیش‌نویس بحث پیش‌نویس 119
446 برنامه آموزشی Education Program talk 447
828 پودمان بحث پودمان 829
2300 [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ابزارها|]] 2301
2302 [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ابزارها|]] 2303
2600 مبحث
-1 صفحه‌های ویژه
-2 مدیا

مدیاویکی یکی از فضاهای نام در نرم‌افزار مدیاویکی‌ست که صفحه‌های کنترل‌کنندهٔ مشخصات ویکی‌پدیا در این فضای نام قرار دارند. دسترسی برای ویرایش در این فضای نام در اختیار مدیران است.

نام بخش‌های نرم‌افزار مدیاویکی ویرایش

برای یافتن اینکه کدام صفحهٔ فضای نام مدیاویکی در نرم‌افزار متن صفحهٔ نمایش نرم‌افزار را ترجمه می‌کند، می‌توانید ?uselang=qqx را در انتهای نشانی اینترنتی آن صفحه قرار دهید. مثلاً این همهٔ کدهای مدیاویکی را در صفحهٔ اصلی ویکی‌پدیای فارسی نمایش می‌دهد.[۱]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش