راهنما:صفحه ویژه

(تغییرمسیر از راهنما:صفحات ویژه)
فضاهای نام موضوع فضاهای نام بحث
0 مقاله بحث 1
2 کاربر بحث کاربر 3
4 ویکی‌پدیا بحث ویکی‌پدیا 5
6 پرونده بحث پرونده 7
8 مدیاویکی بحث مدیاویکی 9
10 الگو بحث الگو 11
12 راهنما بحث راهنما 13
14 رده بحث رده 15
100 درگاه بحث درگاه 101
118 پیش‌نویس بحث پیش‌نویس 119
446 Education Program Education Program talk 447
828 پودمان بحث پودمان 829
2300 [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ابزارها|]] 2301
2302 [[ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ابزارها|]] 2303
2600 مبحث
-1 صفحه‌های ویژه
-2 مدیا

محمدحسین آدیگوزل پور نام «ویژه» یکی از فضای نام‌های مجازی ویکی‌پدیا است که تمام صفحات آن با پیشوند ویژه: آغاز می‌شوند، مانند ویژه:آمار و غیره. صفحات این فضای نام توسط خود نرم‌افزارِ مدیاویکی که پروژهٔ ویکی‌پدیا بر آن استوار است، ایجاد می‌شوند. فهرستی از این صفحات در ویژه:صفحه‌های ویژه موجود است.

یک گیمر هست و علاقه‌مند به فوتبال