پادشاه بیگم

برنام ویژه ی بزرگترین زنان دربار پادشاهی گورکانی

پادشاه بیگم، لقبی عالی‌رتبه و قدرتمند در دربار امپراتوری گورکانی در درجه اول قرار داشت، که به بزرگترین و قدرتمندترین زنان حرمسرا اعطا می‌شد. این فرد به طور تمام و کمال بر همه زنان دیگر دربار برتری داشت و یکی از قدرتمندترین چهره های دربار بود و همانگونه که شاه بر همه مردان و افراد بزرگ کشوری و سراسر حکومت برتری داشت و قدرتمندترین و بالامقام ترین فرد حکومت بود و در سرزمین کسی به برتری و باقدرتی او نبود پادشاه بیگم هم همین طور بود و او بر همه زنان امپراتوری به طور کامل سروری داشت.

پادشاه بیگم
امپراتوری گورکانی
Shahnamah of Firdausi, late 18th century, Mughal, India.jpg
بادشاه بیگم همسر اصلی محمدشاه که مقام پادشاه بیگم را داراست.
لقبعلیا حضرت امپراتوری
اقامت‌گاهقلعه اگرا
گمارندهشاهنشاهان گورگانی
پیشرونورجهان بیگم
ممتاز محل بیگم
جهان آرا بیگم
روشن آرا بیگم
بنیادگذاری۲۰ آوریل ۱۵۲۶
نخستین دارندهماهم بیگم
دارندهٔ نهاییزینت محل
برافتاده۱۴ سپتامبر ۱۸۵۷
جانشینیوجود ندارد

این لقب می‌توانست به همسر اصلی یا محبوب و مادران ولیعهد، خواهر، مادر و حتی فرزند دختر مورد علاقه شاه اعطا شود.[۱] این عنوان نمی‌تواند به بیش از یک خانم به‌ طور هم‌زمان اعطا گردد.[۲] اولین بار این لقب به ماهم بیگم همسر اصلی و محبوب امپراتور بابر و مادر امپراتور بعدی همایون داده شده بود. امپراتور همایون آن را به حمیده بانو بیگم همسر موردعلاقه خود مادر امپراتور بعدی اکبر عطا کرد. اکبر هم آن را به محبوب‌ترین همسرش رقیه بیگم ملکه ارجمند دربار و نامادری امپراتور بعدی جهانگیر بخشید. جهانگیر عنوان را بر همسر اولش صالحه بانو بیگم و بعدا به همسر دیگرش نورجهان بیگم که قدرتمندترین ملکه تاریخ کل هند بود نهاد. شاه جهان این عنوان را به ملکه خاص خود تنها همسر اصلی و موردعلاقه اش ممتاز محل مادر امپراتور بعدی اورنگ‌زیب داد. فرخ‌سیر این لقب را بر همسرش گوهر نساء بیگم و محمد شاه هم بر همسرش بادشاه بیگم گذاشت.

بادشاه بیگم همسر اصلی امپراتور محمد شاه، که لقب پادشاه بیگم را داشت.

این عنوان نیز می‌توانست به دختر امپراتور داده شود مانند دختر شاه جهان، شاهزاده خانم جهان آرا بیگم و روشن‌آرا بیگم و دختر اورنگ زیب، شاهزاده خانم زینت‌النساء بیگم هر سه آن‌ها عنوان را در طول زندگی خود حفظ کردند.[۳]

در برخی موارد هم خواهر شاه دارنده این لقب می‌شد. از جمله در مورد خواهر بزرگ‌تر امپراتور بابر، خانزاده بیگم بود.[۴] هنگامی که شاهزاده خانمی صاحب این عنوان می‌شد در واقع معنای عبارت "ملکه میان شاهزاده خانم‌ها" می‌شد و برای همسران و مادران خود شاه به معنای "ملکه اصلی و برتر میان ملکه ها" می شود.[۵]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. Aftab, Tahera (2008). Inscribing South Asian Muslim Women: an Annotated Bibliography & Research Guide ([Online-Ausg.] ed.). Brill. p. 66. ISBN 9789004158498.
  2. The Journal of the Numismatic Society of India, Volumes 20-21. Numismatic Society of India. 1958. p. 223.
  3. Schimmel, Annemarie (2004). The Empire of the Great Mughals: History, Art and Culture. Reaktion Books. p. 152. ISBN 1-86189-185-7.
  4. Schimmel, Annemarie (2004). The Empire of the Great Mughals: History, Art and Culture. Reaktion Books. p. 145. ISBN 1-86189-185-7.
  5. Butenschön, Andrea (1931). The Life of a Mogul Princess: Jahānarā Begam, Daughter of Shāhjahān. Taylor & Francis. p. 221.