پادشاه جین هئونگ

کیم ساماک جونگ ( از ۵۴۰ میلادی تا ۵۷۶ میلادی ) با نام امپراتور جین هیونگ بزرگ بیست و چهارمین فرمانروای شیلا یکی از سه امپراتوری کره و برادرزادهٔ فرمانروا بوپ هونگ بود، وی قلمرو شیلا را بسیار گسترش داد. از جین هیونگ بزرگ به عنوان اولین امپراتور قدرتمند در شیلا یاد میشود که میتوان آن را با گوانگتو از گوگوریو مقایسه کرد. وی شیلا را تا شمال کره گسترش داد و شیلا را به قدرتمندترین کشور در بین سه پادشاهی تبدیل کرد. گوگوریو و بکجه از به اوج قدرت رسیدن شیلا توسط شاه جین هونگ در هراس بودند و تا حدود سی سال پس از مرگ این شاه جرئت حمله به شیلا را نداشتند.جین هونگ بزرگ در سال ۵۹۰ میلادی به طور رسمی پیروزی بر گوگوریو و باکجه را اعلام کرد و این دو امپراتوری را تحت تسلط خود قرار داد. با این حرکت، شیلا توانست بیشتر مناطق کره را یکپارچه کند و به یکی از قدرتمندترین امپراتوری‌های کره تبدیل شود.

امپراتور بزرگ، جین هئونگ
진흥왕
بنای یادبود امپراتور جین هونگ
سلطنتاز سال ۵۴۰ تا ۵۷۶
تاج‌گذاریسال ۵۴۰-م
پیشینپادشاه بئوپ هئونگ
جانشینپادشاه جینجی
زادهسال ۵۲۶-م
شهر سورابل
درگذشتهسال۵۷۶-م
شهبانوملکه سادو
همسر(ان)ملکه سادو
دودمانشیلا
مادرملکه اعظم جی سو

به دست آوردن تاج و تخت ویرایش

در سال ۵۴۰ میلادی عمویش بئوپ هئونگ فوت کرد اما او هنوز برای پادشاهی جوان بود به همین دلیل مادرش برای یک سال به عنوان نائب السلطنه قرار گرفت و بعد از یک سال او به تخت نشست در سال ۵۴۱ او با باکجه پیمان صلح بست و ۱۰ سال بعد در سال ۵۵۱ به همراه باکجه به گوگوریو حمله کرد و تا رودخانه هان قلمرو خود را افزایش داد و قلمروهای جدید بین باکجه و شیلا تقسیم شد.در خلال سلطنت پادشاه سئونگ از بکجه ؛ پادشاه جین هیونگ با گوگوریو متحد شده و یک حمله را بر دره ی رودخانه هان درسال ۵۵۳ ترتیب دادند. در یک توافق مخفیانه بین شیلا و گوگوریو؛ نیروهای شیلا در اواخر سال ۵۵۳ به ارتش خسته ی بکجه حمله نمودند. پادشاه سئونگ که از خیانت شیلا عصبانی شده بود؛ در سال ۵۵۴ به شیلا حمله نمود اما در یک کمین که توسط یک ژنرال شیلایی ترتیب داده شده بود گرفتار شده و به همراه آنهایی که او را همراهی می کردند به قتل رسید. پادشاه جین هیونگ قبل از فرستادن ژنرال کیم ایسابو به منظور تصرف دِگایا در سال ۵۶۱؛ با دستانی محکم به مدت هفت سال از سرزمین های جدید محافظت نمود. پادشاه جین هیونگ در مناطق تازه تصرف شده یک بنای یادبود ساخت و مناطقی را در آن نواحی تاسیس نمود. او تمامی شورش ها را سرکوب نموده و به گسترش فرهنگ در پادشاهی خود مبادرت ورزید.

تاسیس هوارانگ ویرایش

در سال ۵۷۶؛ امپراتور جین هونگ هوارانگ را تاسیس نمود و این گروه بعدها نقشی عظیم را در اتحاد سه پادشاهی کره ایفا نمودند.

مرگ و جانشین ویرایش

پادشاه جین هیونگ کبیر{کیم ساماک جونگ} در سال ۵۷۶ و در سن ۵۱ سالگی بعد از ۳۷ سال تصرفات و پیشرفت درگذشت.

دومین پسرش شاهزاده گوم ریون که پادشاه جینجی لقب گرفت، جانشین او شد. اما بر اساس نظر بانو میشیل، شاهزاده گوم ریون تخت سلطنت را از جانشین حقیقی انتخاب شده یعنی نوهٔ جین هیونگ (شاهزاده بک جونگ) که بعد از یک کودتا که توسط میشیل ترتیب داده شد با عنوان پادشاه جینپیونگ به سلطنت رسید؛ ربوده‌است.

منابع ویرایش