باز کردن منو اصلی

پرچم‌های آفریقا در فهرست زیر آورده شده‌است.

محتویات

فهرست پرچم‌های فراملی و بین‌المللیویرایش

آفریقای شرقیویرایش

آفریقای مرکزیویرایش

آفریقای شمالیویرایش

آفریقای جنوبیویرایش

آفریقای غربیویرایش

جمهوری‌های پیشینویرایش

منابعویرایش