همایش بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست لنینیست (اتحاد و مبارزه)

همایش بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست-لنینیست (اتحاد و مبارزه) شبکه‌ای بین‌المللی از احزاب کمونیست است که خوجه‌ئیست و طرفدار خط انور خوجه و حزب کار آلبانی هستند.

همایش بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست لنینیست
بنیان‌گذاری۱ اوت ۱۹۹۴ ‏(۲۶ سال)
روزنامهUnity & Struggle
مرام سیاسیکمونیسم
مارکسیسم-لنینیسم
خوجه‌ایسم
Anti-revisionism
موضع سیاسیFar-left
رنگ رسمیسرخ
شعارWorkers and Oppressed Peoples of the World, Unite!
وبگاه
cipoml.net

نام کنونی بدین علت است که از تجمع مشابهی با نام "کنفرانس بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست لنینیست (نشریه بین‌الملل)" (که سازمانی مائوئیست است) تمیز داده شود.


پیوند به بیرونویرایش

سایت رسمی