گردگنبد (نام علمی: Sphaerotholus) نام یک سرده از فروراسته ستبرسرخزندگان است.

گردگنبد
محدودهٔ زمانی: Late کرتاسه, ۸۰ تا ۶۶ میلیون سال پیش
گردگنبد، Sphaerotholus
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دهان‌دومیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
بالاراسته: دایناسور
راسته: پرنده‌کفلان
زیرراسته: نوپرنده‌کفلان
فروراسته: ستبرسرخزندگان
تیره: ستبرسرخزندگان

منابع ویرایش