یه سویا همسر اول دانگمیونگ یا همان جومونگ بود.

زندگیویرایش

او دختر خدای هان میک (دختر رئیس قبیله هان میک) بود در زمان جنگ بویو با فرمانداری‌های جیم یئون و یم دون که جز فرمانداری‌های چهارگانه هان بودند. در هان میک شورشی ایجاد شد و رئیس قبیله به دست رئیس شورشی‌ها که به گفتهٔ بعضی مورخین سوروک یا سولوک نام داشت کشته شد و سولوک یه سویا را در غاری زندانی کرد در همان زمان بود که شاهزادهٔ بویو جومونگ در زمانی که در حال پایه‌گذاری گوگوریو بود سولوک را کشت و هان میک را مطیع خود کرد و یه سویا را به قصر بویو برد. یه سویا در سال ۱۹ قبل از میلاد مسیح همراه پسرش یوری به گوگوریو بازگشت؛ و ملکهٔ گوگوریو سوسونو که موقعیت پسرانش را در خطر می‌دید گوگوریو را ترک و مقام ملکه را به یه سویا داد. یه سویا پس از مدتی کوتاه در سال ۱۹ قبل از میلاد مسیح بر اثر بیماری سل کمی قبل از جومونگ در گذشت.

منابعویرایش

ام بی سی