یوری (پادشاه گوگوریو)

دومین امپراتور گوگوریو
(تغییرمسیر از پادشاه یوری)

یوری (۱۹ پیش از میلاد - ۱۸ میلادی) دومین فرمانروای گوگوریو، شمالی‌ترین امپراتوری در میان سه امپراتوری کره و بزرگترین پسر پادشاه جومونگ، مؤسس گوگوریو بود. برخلاف بسیاری از فرمانروایان کهن کره، سرگذشت زندگی او که در کتاب سامگوک ساگی ثبت شده‌است، بسیار مشهور می‌باشد.

یوری
پادشاه گوگوریو
سلطنت۱۹ ق.م - ۱۸ میلادی
تاج‌گذاری۱۹ ق.م
پیشینجومونگ
جانشینموهیول
زاده٣٨ ق.م
جولبون سئونانگ
درگذشته١٨ میلادی
جولبون سئونانگ
همسران
فرزند(ان)دوجئول-هیمیانگ-موهیول-یوجین-سوریو-یویول-جائه‌سا و مینجانگ
دودماندودمان گو
پدرجومونگ
مادریه سویا

سابقهویرایش

یوری پسر پادشاه جومونگ، مؤسس امپراتوری گوگوریو بود. او همانند پدرش در جایی که او بزرگ شده بود در کنار مادرش بزرگ شد. یوری همراه مادرش، بانو یه سویا، در سال ۱۹ قبل از میلاد، برای دیدن پدرش به گوگوریو رفت.

پس از اینکه یوری به گوگوریو بازگشت، پدرش امپراطور جومونگ او را ولیعهد خود کرد و مادرش نیز 'ملکه مادر شد' . لذا بانوسوسانوپس از مطمئن شدن از تصمیم امپراطور و همچنین برای جلوگیری از جنگ داخلی برای انتخاب ولیعهد تصمیم به ترک گوگوریو گرفت و به همراه پسرانش،بیریوواونجو (برادر ناتنی احتمالی یوری)،نهایتاََ،کشور باکجهرا تأسیس کردند.به گفته برخی منابع، پادشاه جومونگ سعی کرد مانع شود ولی موفق نشد.

سلطنتویرایش

یوری در سال ۱۹ قبل از میلاد به سلطنت رسید. او در سال ۹ قبل از میلاد شیونگ‌نو را فتح کرد. او در سال ۳ میلادی پایتخت گوگوریو را از جولبون به گونگناسئونگ تغییر داد. وی در سال ۱۸ میلادی درگذشت. یوری شش پسر و یک دختر به نام سریو داشت. بزرگترین پسر یوری دوجول نام داشت که در یکی از نبردهای گوگوریو با شورشیان مغول جان خود را از دست داد. پس از ان یوری هیمیانگ را به عنوان جانشین خود پذیرفت. هیمیانگ نیز توسط دائه سو پادشاه دانگ بویو به قتل رسید. در ان زمان که قلمرو گوگوریو کاهش یافته بود دانگ بویو با پیشروی به مرزهای گوگوریو نزدیک تر می‌شد. دائموسین جانشین یوری شد. دائموسین یا موهیول گوگوریو را توسعه داد و شورشیان داخلی جولبون را که توسط بائه گوک(بیگوک) مشاور قبیله بیرو صورت گرفته بود را سرکوب کرد. سرانجام در سال ۲۳ میلادی دائموسین با حمله‌ای عظیم دانگ بویو را ضمیمه خاک خود کرد و تسو و دانگ بویو برای همیشه از صحنه روزگار محو شدند. بعد از مرگ یوری در سن۵۴ سالگی موهیول یا دائموسین پادشاه گوگوریو شد. سرانجام، شاهزاده موبون، کوچکترین پسر دائموسین و نوه یوری جانشین موهیول گردید.

فرزندانویرایش

جانشینویرایش

پادشاه یوری در سال ۱۸ میلادی، بعد از ۳۷ سال حکمرانی، درگذشت و موهیول (دائموسین) فرمانروای گوگوریو، گردید.

به قدرت رسیدن شاه یوریویرایش

فرضیهٔ اول: پسر جومونگویرایش

نظریه رایج این است که یوری به عنوان پسر پادشاه جومونگ و بانو یه سویا جانشین او گردید. یک توضیح متداول برای تفاوت عنوان پدر و پسر در این است که، عنوان اصلی جومونگ، "Hae" بوده، اما او پس از تأسیس امپراتوری گوگوریو آن را به Go" تغییر داده بود. در کتاب‌های سامگوک ساگی و سامگوک یوسا به این تغییر عنوان اشاره شده‌است.

فرضیهٔ دوم: غصب تاج و تختویرایش

در مطالعات تازه صورت گرفته، بعضی از تاریخ نویسان، یک سری نظرات، در ارتباط با تأسیس گوگوریو ارائه کردند. آن‌ها فکر می‌کنند که این احتمال وجود دارد که یوری، پسر جومونگ نباشد و فقط یک غاصب تاج و تخت باشد.

نظراتی که منجر به این نتیجه‌گیری توسط این گروه از تاریخ نویسان شد شامل، مرگ زودهنگام جومونگ، تفاوت عنوان‌ها، رفتار تند یوری نسبت به بعضی از افراد قابل اعتماد جومونگ و تفاوت در روش‌های حکومتی آن‌ها بود.

پادشاه جومونگ، در سن ۴۰ سالگی درگذشت. همچنین تفاوت عنوان‌ها ممکن است به معنی تغییر سلسله از خانواده Go به خانواده Hae باشد. البته این فرضیه هم وجود دارد که go لقب امپراتور گوموا باشد و hae لقب هائه موسو. مادر جومونگ بانو یوهوا برای آنکه کسی متوجه نشود که جومونگ پسر هائه موسو است لقب او را از hae به go تغییر داد که یوری پسر جومونگ لقب واقعی او را به ارث برد یعنی hae.

نکته قابل تأمل دیگر، این حقیقت می‌باشد که اغلب افراد مورد اعتماد و نزدیک به جومونگ تبعید یا مجبور به استعفاء شدند. به‌طور مثال می‌توان از هیوبو نام برد، که در زمره اولین سه پیرو پادشاه جومونگ، برطبق اولین جلد گوگوریو از تاریخچه سه امپراتوری (سامگوک ساگی)، بود. هیوبو، به‌طور پیوسته با روش پادشاه یوری که پی در پی جهت شکار قصر را ترک می‌کرد، مخالفت می‌ورزید. او با اصرار زیاد از پادشاه در خواست می‌کرد که با دقت بیشتری به مسائل مهم کشوری بپردازد.

اگرچه، خشم پادشاه یوری افزایش پیدا کرد و هیوبو را مجبور به استعفاء نمود، اما این ادعا شاید خنثی شود با اثبات این حقیقت که همه افراد پادشاه جومونگ حذف نشدند. ژنرال بو بان نو و اویی، در بیشتر دوران حکومت پادشاه یوری به گوگوریو خدمت کردند و نقش‌های فعالی را در امپراتوری ایفاد کردند. گوگوریو در زمان حکومت یوری آن سیاست قاطع و گسترده‌ای که در زمان حکومت جومونگ وجود داشت را نتوانست نشان دهد.

نظریهٔ سوم: شمشیر شکستهویرایش

آخرین نظریه، به یک شمشیر شکسته که در افسانه آمده‌است، اشاره می‌کند. بعضی از مورخین این‌طور استباط کرده‌اند که، یوری یک قطعه از شمشیر شکسته جومونگ را پیدا کرده و از او جهت فروپاشی حکومت جومونگ و به قدرت رسیدن خود استفاده کرده‌است. روی هم رفته، این حقیقت که جومونگ ۵ ماه پس از رسیدن یوری فوت کرده، دلیل سوء ظن این گروه ار مورخین است.

پانویسویرایش