۱۲۵۳ (قمری)

۱۲۵۳ (قمری)، هزار و دویست و پنجاه و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم آوریل سال ۱۸۳۷ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰ 

سال: ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش