۱۲۵۵ (قمری)

۱۲۵۵ (قمری)، هزار و دویست و پنجاه و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم مارس سال ۱۸۳۹ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰ 

سال: ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش