۱۲۵۴ (قمری)

۱۲۵۴ (قمری)، هزار و دویست و پنجاه و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هفتم مارس سال ۱۸۳۸ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰ 

سال: ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش