۱۲۵۶ (قمری)

۱۲۵۶ (قمری)، هزار و دویست و پنجاه و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پنجم مارس سال ۱۸۴۰ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰ 

سال: ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹

رویدادهاویرایش

  • تالیف تذکره یخچالیه، اثر میرزا محمد علی مذّهب اصفهانی متخلص به بهار (در سنین پیری: فرهنگ)

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش