۱۲۵۷ (قمری)

سال هجری قمری

۱۲۵۷ (قمری)، هزار و دویست و پنجاه و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و سوم فوریه سال ۱۸۴۱ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰ 

سال: ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش