۱۲۶۳ (قمری)

۱۲۶۳ (قمری)، هزار و دویست و شصت و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیستم دسامبر سال ۱۸۴۶ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰ 

سال: ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ - ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان