۱۲۶۶ (قمری)

۱۲۶۶ (قمری)، هزار و دویست و شصت و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم نوامبر سال ۱۸۴۹ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰ 

سال: ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش