۱۲۶۵ (قمری)

۱۲۶۵ (قمری)، هزار و دویست و شصت و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هفتم نوامبر سال ۱۸۴۸ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰ 

سال: ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش