۱۲۶۸ (قمری)، هزار و دویست و شصت و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هفتم اکتبر سال ۱۸۵۱ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰ 

سال: ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ - ۱۲۶۸ - ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش