۱۲۶۹ (قمری)

۱۲۶۹ (قمری)، هزار و دویست و شصت و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پانزدهم اکتبر سال ۱۸۵۲ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰ 

سال: ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ - ۱۲۶۹ - ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

مظفرالدین شاه ( پنجمین شاه قاجار ، چهارمین پسر ناصرالدین شاه ) درگذشت : ۱۳۲۴ قمری

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش