۱۲۷۱ (قمری)

سال هجری قمری

۱۲۷۱ (قمری)، هزار و دویست و هفتاد و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و چهارم سپتامبر سال ۱۸۵۴ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰ 

سال: ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش