۱۳۱۶ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۱۶ (قمری)، هزار و سیصد و شانزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و دوم مه سال ۱۸۹۸ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰ 

سال: ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش