۱۳۱۹ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۱۹ (قمری)، هزار و سیصد و نوزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیستم آوریل سال ۱۹۰۱ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰ 

سال: ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش