۱۳۲۰ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۲۰ (قمری)، هزار و سیصد و بیستمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دهم آوریل سال ۱۹۰۲ میلادی و ۲۰ فروردین ۱۲۸۱ هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰ 

سال: ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳

رویدادها

ویرایش

زادروزها

ویرایش

درگذشت‌ها

ویرایش