۱۳۳۴ (قمری)

۱۳۳۴ (قمری)، هزار و سیصد و سی و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نهم نوامبر سال ۱۹۱۵ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰ 

سال: ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

آیت الله محمد تقی بهجت فومنی و مصلح الدین مهدوی

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش