۱۳۳۵ (قمری)

۱۳۳۵ (قمری)، هزار و سیصد و سی و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم اکتبر سال ۱۹۱۶ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰ 

سال: ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

سید محمد مهدی غضنفری

درگذشتگانویرایش

ذوالفقارخان اسعدالدوله حاکم زنجان.

وابستهویرایش