۱۳۳۵ (قمری)، هزار و سیصد و سی و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هشتم اکتبر سال ۱۹۱۶ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰ 

سال: ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

سید محمد مهدی غضنفری

درگذشتگان ویرایش

ذوالفقارخان اسعدالدوله حاکم زنجان.

وابسته ویرایش