۱۳۳۷ (قمری)

۱۳۳۷ (قمری)، هزار و سیصد و سی و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم اکتبر سال ۱۹۱۸ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰ 

سال: ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

۲۸ رجب - سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، فقیه نامدار شیعی و نویسنده کتاب عروة الوثقی.

وابستهویرایش