۱۳۴۶ (قمری)، هزار و سیصد و چهل و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با اول ژوئیه سال ۱۹۲۷ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰ 

سال: ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش