۱۳۴۷ (قمری)

۱۳۴۷ (قمری)، هزار و سیصد و چهل و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیستم ژوئن سال ۱۹۲۸ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰ 

سال: ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش