۱۳۴۸ (قمری)

۱۳۴۸ (قمری)، هزار و سیصد و چهل و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نهم ژوئن سال ۱۹۲۹ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰ 

سال: ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱

رویدادهاویرایش

دیده شدن یک جسم نورانی متحرک در آسمان ایران در ۲۰ محرم ۱۳۴۸ مصادف با ۲۹ ژوئن ۱۹۲۹ میلادی که از جنوب شرقی ایران تا شمال غربی شهر تبریز ادامه داشته و تمامی شهرهای ایران را مثل روز روشن کرده است. بعد از فرود، صدای انفجار مهیبی در شهر تبریز شنیده شده است.

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش