۱۳۴۹ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۴۹ (قمری)، هزار و سیصد و چهل و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و نهم مه سال ۱۹۳۰ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰ 

سال: ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ - ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش